Woonoverlast

X

Boete door Vereniging van Eigenaars (VvE)

Het splitsingsreglement (Akte van Splitsing) geeft bijna altijd de mogelijkheid aan de VvE om boetes op te leggen in geval van overtreding van de wet, het reglement of het Huishoudelijk Reglement.

Soms wordt deze boete direct opgelegd door het bestuur, maar vaak moet eerst door de vergadering een besluit genomen worden dát een boete opgelegd zal gaan worden.

In geval van een overtreding geeft het bestuur (of de de administrateur) doorgaans eerst een waarschuwing. Het bestuur stuurt hiervoor een (aangetekende) brief en zet hierin (A) wat de overtreding is en (B) dat hiervoor een boete opgelegd kan worden. Het bestuur geeft de overtreder een redelijke termijn om de overtreding te staken. Indien geen gehoor wordt gegeven, zal het bestuur moeten besluiten om een boete op te leggen.

Een boete kan zowel opgelegd worden aan gebruikers (huurders) als aan eigenaren. Voor overtredingen van het Huishoudelijk Reglement kan, bovenstaande voorwaarden in acht genomen, altijd een boete aan de eigenaar worden opgelegd. Voor een overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan alleen een boete aan een huurder worden opgelegd indien deze een gebruikersverklaring heeft getekend. Het tekenen hiervan kan afgedwongen worden.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.