Woonoverlast

Het CCV

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Het CCV helpt

Het CCV is hét landelijk aanspreekpunt voor het thema woonoverlast. In opdracht van de ministeries Justitie en Veiligheid en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voeren wij diverse werkzaamheden uit.

Het CCV ondersteunt gemeenten en hun partners, waaronder woningbouwcorporaties, politie en hulpverlening, bij de aanpak van woonoverlast en de implementatie en uitvoering van de Wet aanpak woonoverlast. Een belangrijk doel is het vergroten van kennis en het delen van ervaringen over de uitvoering van de Wet.

Helpdesk en advies op maat

Het CCV is er voor al je vragen over de aanpak van woonoverlast. Dat betreft alle fases, van burenruzies tot aan zware woonoverlast casussen. Je kunt onze adviseurs Katja Steverink en Frannie Herder raadplegen. Het CCV combineert inzichten uit de wetenschap, praktijkvoorbeelden en ervaringen van professionals, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Online vragenuurtjes

Een aantal keer per jaar organiseert het CCV een online vragenuurtje. Gemeenten, corporaties en hun partners worden steeds meer geconfronteerd met veel casuïstiek met soms zeer complexe gevallen. Zij willen graag kennis en ervaring delen over de aanpak in een casus en van elkaar leren hoe ze de Wet aanpak woonoverlast effectief kunnen toepassen.

Daarnaast hebben professionals ook regelmatig vragen over wat de inzet van de Wet betekent voor andere interventies, zoals de inzet van gedwongen zorg en het strafrecht. Voor al deze vragen is het online vragenuurtje bedoeld.

De vragen worden vooraf gemaild en tijdens het vragenuurtje beantwoord door een panel van deskundigen. De leden van het panel varieert per keer en wordt meestal gevormd door experts uit gemeenten en een Zorg- en Veiligheidshuis. Het CCV, bureau Woontalent en hoogleraar Openbareorde-recht Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen zijn vaste leden van het panel.

Wil je je opgeven voor het online vragenuurtje? Dan kan dat hier.

Kenniskring

Ieder kwartaal komt de kenniskring Wet aanpak woonoverlast online bij elkaar. Op dit moment zijn ruim 120 gemeenten aangesloten bij deze kenniskring. Daarnaast sluiten steeds meer partners aan zoals corporatiemedewerkers en zorgmedewerkers. Centraal staat de uitwisseling van kennis en ervaring over de inzet van de gedragsaanwijzing door de burgemeester.

Iedere bijeenkomst wordt er door diverse sprekers een toelichting gegeven en bespreken we landelijke ontwikkelingen en casuïstiek. De gemeenten leveren casuïstiek aan, die geanalyseerd wordt en vertellen over hun ervaringen met deze bevoegdheid.

Wil je je opgeven voor de kenniskring? Dan kan dat hier.

Overlastlabs

Zo’n 3 keer per jaar organiseert het CCV overlastlabs op locatie. Dit zijn bijeenkomsten waarbij in klein comité met experts specifieke onderwerpen op het gebied van woonoverlast uitgewerkt worden om gezamenlijk tot nieuwe producten te komen zoals handreikingen en factsheets.

Met de uitkomsten van het lab worden gemeenten en hun partners verder ondersteunt met praktische tips en ervaringen van collega’s uit het land. De afgelopen 2 jaar hebben we al diverse onderwerpen uitgediept die tot nieuwe publicaties en onderdelen op de website hebben geleid zoals: de aanpak van studentenoverlast, gegevensdeling bij woonoverlast, samenwerking met de zorg en de escalatieladder.

Voor deze bijeenkomsten worden deelnemers persoonlijk uitgenodigd.

Voorlichting op locatie

Een van de activiteiten van het CCV is voorlichting in de vorm van presentaties, workshops of deelname aan regionale overleggen.

Als er behoefte is aan een bijdrage van het CCV bij een lokale bijeenkomst, laat het ons dan weten. Dan bekijken we samen wat mogelijk is.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.