Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

24-06-2021

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vatte recente ervaringen samen in deze handreiking

Beschrijving

Bij het opleggen van een gedragsaanwijzing komt veel kijken. Het vraagt om goede voorbereiding, een gedegen dossieropbouw en samen met betrokken partners opstellen van aanwijzingen die kunnen worden gehandhaafd. De naleving van de gedragsaanwijzing(en) wordt vergroot door vooraf te onderzoeken waarom iemand overlast veroorzaakt en op welke manier je zijn gedrag kunt beïnvloeden.

Dat is iedere keer weer maatwerk. Een deel van de overlastgevers heeft ook andere problemen zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Dit kan een belangrijke rol spelen in het veroorzaken van de overlast, maar ook in het kunnen naleven van een gedragsaanwijzing.

Sinds 2017 wordt de gedragsaanwijzing door gemeenten ingezet. Alle ervaringen tot nu toe leveren veel tips en valkuilen op die in deze handreiking worden beschreven. Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende gemeenten en organisaties: gemeente Almere, gemeente Breda, gemeente de Bilt, Den Haag, Dordrecht, Ede, Hoogeveen, Leeuwarden, Papendrecht, Rotterdam, Schiedam, Zorg- en Veiligheidshuis Twente en bureau Woontalent.

Auteurs

Katja Steverink en Michel Vols

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De handreiking kwam tot stand in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en werd opgesteld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Downloads