Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Praktijkvoorbeelden

29 okt 2018

Oss - Integrale aanpak woonoverlast

In Oss is voor de aanpak van woonoverlast een traject opgezet waarbij alle betrokken partijen samen zijn nagegaan hoe een meer integrale aanpak kon worden vormgegeven. Reden was dat elke organisatie de overlastproblematiek vanuit haar eigen taak bekeek, waardoor er te vaak langs elkaar heen werd gewerkt. Het traject, dat begon met de aanpak van één casus, is inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle werkwijze waar de hele regio dankbaar gebruik van maakt.

10 nov 2016

Leersum - Hoge dwangsom opgelegd bij burenoverlast

De buren van een 80-jarige man uit Leersum mogen een dwangsom van € 300.000 innen. Dat oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een al jaren slepend burenconflict. Het beslag dat daarvoor is gelegd op de woning van de man is rechtmatig.

02 feb 2016

Nissewaard - Actieplan Aanpak Woonoverlast

De gemeente, politie, GGD en woningcorporaties sloegen begin 2014 de handen ineen om woonoverlast aan te pakken. Doel van de Aanpak Woonoverlast is om een efficiëntieslag in de totale aanpak van de woonoverlast in zowel de huur- als in de koopsector te realiseren.

30 jan 2016

Diverse gemeenten - Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een ideaal middel om bij beginnende overlastsituaties in te zetten. Deze methode brengt buurtgenoten na een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek. Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars helpen om tot een acceptabele oplossing te komen.

29 jan 2016

Utrecht - Aanpak Extreme Woonoverlast

De gemeente Utrecht pakt ernstige woonoverlast aan met de Aanpak Extreme Woonoverlast. Gemeente, politie, woningcorporaties en hulpverlening werken in deze aanpak intensief samen. Spin in het web is een onafhankelijke casemanager die de regie over de casus heeft.

25 jan 2016

Eindhoven - Woonoverlast-teams

Als gesprekken of buurtbemiddeling niet toereikend zijn, kunnen professionals in Eindhoven overlast-casuïstiek opschalen naar een woonoverlast-team. De gemeente telt zes woonoverlast-teams die meldingen onderzoeken.

24 jan 2016

Den Haag - Aanpak Woonoverlast

Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast vormt de spil binnen de Haagse Aanpak Woonoverlast.
Het meldpunt onderzoekt de meldingen, onderhoudt contact met de melders en werkt samen met netwerkpartners die een oplossing kunnen bieden.

11 nov 2015

Amsterdam - Treiteraanpak

De Treiteraanpak is een werkwijze om intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of gezin.

04 jun 2015

Rotterdam - Actieplan Woonoverlast 2015-2019

Dit actieplan beschrijft de gezamenlijke aanpak van woonoverlast in de gemeente Rotterdam. Bij de aanpak staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. De maatregelen uit het Actieplan moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen.

30 okt 2014

Den Helder - Helders succes in strijd tegen woonoverlast

De samenwerking tussen Woningstichting Den Helder en de gemeente Den Helder in hun strijd tegen woonoverlast, heeft een eerste succes opgeleverd. De rechtbank in Noord-Holland veroordeelde in oktober 2014 een huurder van Woningstichting Den Helder tot gedragsverandering, een uitvloeisel van de gedragsaanwijzing.


Video 'De regels van Matthijs'


De Regels van Matthijs gaat over de 45-jarige autistische Matthijs die het Syndroom van Asperger heeft. Hij is continu in gevecht met de wereld om zich heen. Andere mensen ervaart hij als onvoorspelbaar en onbetrouwbaar, omdat ze zich niet lijken te houden aan zijn manier van denken. Als de woningbouwvereniging hem uit zijn woning dreigt te zetten stort zijn wereld in.