Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Praktijkvoorbeelden

21 mrt 2023

Rotterdam – Team woningvervuiling

Rotterdam heeft een apart team dat woningvervuiling aanpakt. In de havenstad benaderen ze vervuilingssituaties als een zorgprobleem, en niet als overlast.

03 mei 2022

Den Haag - De Haagse aanpak woonoverlast

De gemeente en de Haagse corporaties trekken al jaren samen op in de strijd tegen woonoverlast. Deze samenwerking staat bekend als de Haagse aanpak woonoverlast. Door de jaren heen is een flexibele samenwerking ontstaan en een wijdvertakt netwerk van partners in zorg, begeleiding en handhaving. De Haagse aanpak levert maatwerk op in allerlei overlastsituaties.

06 jan 2022

Amsterdam - Treiteraanpak

De Treiteraanpak is een werkwijze om intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of gezin.

30 jun 2021

Vlaardingen - Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast 2021-2022

De gemeente Vlaardingen zet al enkele jaren stevig in op de aanpak van woonoverlast. In dit uitvoeringsprogramma wordt beschreven hoe de partners woonoverlast aanpakken in de periode 2021-2022.

19 mrt 2021

Schiedam - Uitvoeringsplan aanpak complexe woonoverlast

De gemeente Schiedam zet al jaren extra in op de integrale aanpak van Woonoverlast. In dit uitvoeringsplan complexe woonoverlast wordt weergegeven hoe de gemeente Schiedam uitvoering geeft aan het Regionaal Convenant aanpak van complexe woonoverlast.

29 okt 2020

Hoogeveen en De Wolden - Team Ernstige Overlast (TEO)

In de gemeenten Hoogeveen en De Wolden is sinds 2019 een Team Ernstige Overlast (TEO) actief. Met TEO kan in het geval van woonoverlast een snelle en effectieve interventie worden uitgevoerd. Deze interventie is gericht op het beëindigen van de overlast.

30 sep 2020

Rotterdam - Uitvoeringsplan aanpak complexe woonoverlast en regionaal convenant

Rotterdam gaat woonoverlast sterker aanpakken. De gemeente, politie, elf woningcorporaties en drie vertegenwoordigers van particuliere verhuurders hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen. De afspraken zijn vastgelegd in dit Uitvoeringsplan aanpak complexe woonoverlast.

13 jun 2020

Nissewaard - Actieplan Aanpak Woonoverlast 2020-2023

Actieplan van de gemeente Nissewaard voor de periode 2020-2023. Het plan is erop gericht om woonoverlast in de gemeente - waar mogelijk - te voorkomen en indien nodig te bestrijden.

30 aug 2019

Lelystad - Integrale aanpak woonoverlast

De gemeente Lelystad heeft in deze nota de integrale aanpak van woonoverlast beschreven. De nota beschrijft onder meer de instrumenten en interventies voor de aanpak van woonoverlast, een stappenplan om overlast te stoppen, een stroomschema om te komen tot een effectieve aanpak en een lijst met aanbevelingen.

30 jul 2019

Diverse gemeenten - Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een ideaal middel om bij beginnende overlastsituaties in te zetten. Deze methode brengt buurtgenoten na een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek. Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars helpen om tot een acceptabele oplossing te komen.

07 mei 2019

Amsterdam - Aanpak Ernstige Woningvervuiling

De 'Amsterdamse Aanpak Ernstige Woningvervuiling' heeft als doel om ernstig vervuilde woningen zo snel mogelijk (brand)veilig en hygiënisch maken en overlast voor omwonenden stoppen. De aanpak - met meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg - moet het risico op terugval en gedwongen opruiming zoveel mogelijk voorkomen.

17 apr 2019

Apeldoorn - Werkwijze Aanpak overlast in de woonomgeving

De gemeente Apeldoorn heeft haar werkwijze voor de aanpak van overlast in de woonomgeving beschreven. Het document bevat een stappenplan voor de aanpak van overlast, een protocol voor Buurtbemiddeling en mediation en een format voor een brief om een vrijwillige en gedwongen gedragsaanwijzing op te leggen.

29 okt 2018

Oss - Integrale aanpak woonoverlast

In Oss is voor de aanpak van woonoverlast een traject opgezet waarbij alle betrokken partijen samen zijn nagegaan hoe een meer integrale aanpak kon worden vormgegeven. Reden was dat elke organisatie de overlastproblematiek vanuit haar eigen taak bekeek, waardoor er te vaak langs elkaar heen werd gewerkt. Het traject, dat begon met de aanpak van één casus, is inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle werkwijze waar de hele regio dankbaar gebruik van maakt.

20 dec 2017

Dordrecht - Aanpak woonoverlast

Deze beschrijving van de aanpak van woonoverlast van de gemeente Dordrecht bevat onder meer een stappenplan woonoverlast, de beleidsregels Wet aanpak woonoverlast en de folder Burenoverlast Wat kunt doen?.

10 nov 2016

Leersum - Hoge dwangsom opgelegd bij burenoverlast

De buren van een 80-jarige man uit Leersum mogen een dwangsom van € 300.000 innen. Dat oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een al jaren slepend burenconflict. Het beslag dat daarvoor is gelegd op de woning van de man is rechtmatig.

04 feb 2016

Eindhoven - Woonoverlast-teams

Als gesprekken of buurtbemiddeling niet toereikend zijn, kunnen professionals in Eindhoven overlast-casuïstiek opschalen naar een woonoverlast-team. De gemeente telt zes woonoverlast-teams die meldingen onderzoeken.

29 jan 2016

Utrecht - Aanpak Extreme Woonoverlast

De gemeente Utrecht pakt ernstige woonoverlast aan met de Aanpak Extreme Woonoverlast. Gemeente, politie, woningcorporaties en hulpverlening werken in deze aanpak intensief samen. Spin in het web is een onafhankelijke casemanager die de regie over de casus heeft.


Video 'De regels van Matthijs'


De Regels van Matthijs gaat over de 45-jarige autistische Matthijs die het Syndroom van Asperger heeft. Hij is continu in gevecht met de wereld om zich heen. Andere mensen ervaart hij als onvoorspelbaar en onbetrouwbaar, omdat ze zich niet lijken te houden aan zijn manier van denken. Als de woningbouwvereniging hem uit zijn woning dreigt te zetten stort zijn wereld in.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.