Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Praktijkvoorbeelden

30 aug 2019

Lelystad - Integrale aanpak woonoverlast

De gemeente Lelystad heeft in deze nota de integrale aanpak van woonoverlast beschreven. De nota beschrijft onder meer de instrumenten en interventies voor de aanpak van woonoverlast, een stappenplan om overlast te stoppen, een stroomschema om te komen tot een effectieve aanpak en een lijst met aanbevelingen.

05 jun 2019

Den Haag - Aanpak Woonoverlast

Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast vormt de spil binnen de Haagse Aanpak Woonoverlast.
Het meldpunt onderzoekt de meldingen, onderhoudt contact met de melders en werkt samen met netwerkpartners die een oplossing kunnen bieden.

07 mei 2019

Amsterdam - Aanpak Ernstige Woningvervuiling

De in mei 2019 geintroduceerde 'Amsterdamse Aanpak Ernstige Woningvervuiling' heeft als doel om ernstig vervuilde woningen zo snel mogelijk (brand)veilig en hygiënisch maken en overlast voor omwonenden stoppen. De aanpak - met meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg - moet het risico op terugval en gedwongen opruiming zoveel mogelijk voorkomen.

17 apr 2019

Apeldoorn - Werkwijze Aanpak overlast in de woonomgeving

De gemeente Apeldoorn heeft haar werkwijze voor de aanpak van overlast in de woonomgeving beschreven. Het document bevat een stappenplan voor de aanpak van overlast, een protocol voor Buurtbemiddeling en mediation en een format voor een brief om een vrijwillige en gedwongen gedragsaanwijzing op te leggen.

19 mrt 2019

Schiedam - Uitvoeringsprogramma Woonoverlast

Dit uitvoeringsprogramma maakt onderscheid tussen problematiek die wordt veroorzaakt door gedrag in en rondom de woning en problematiek die wordt veroorzaakt door het gebruik van de woning voor andere, mogelijk illegale, doeleinden dan bedoeld is.

29 okt 2018

Oss - Integrale aanpak woonoverlast

In Oss is voor de aanpak van woonoverlast een traject opgezet waarbij alle betrokken partijen samen zijn nagegaan hoe een meer integrale aanpak kon worden vormgegeven. Reden was dat elke organisatie de overlastproblematiek vanuit haar eigen taak bekeek, waardoor er te vaak langs elkaar heen werd gewerkt. Het traject, dat begon met de aanpak van één casus, is inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle werkwijze waar de hele regio dankbaar gebruik van maakt.

20 dec 2017

Dordrecht - Aanpak woonoverlast

Deze beschrijving van de aanpak van woonoverlast van de gemeente Dordrecht bevat onder meer een stappenplan woonoverlast, de beleidsregels Wet aanpak woonoverlast en de folder Burenoverlast Wat kunt doen?.

10 nov 2016

Leersum - Hoge dwangsom opgelegd bij burenoverlast

De buren van een 80-jarige man uit Leersum mogen een dwangsom van € 300.000 innen. Dat oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een al jaren slepend burenconflict. Het beslag dat daarvoor is gelegd op de woning van de man is rechtmatig.

02 feb 2016

Nissewaard - Actieplan Aanpak Woonoverlast

De gemeente, politie, GGD en woningcorporaties sloegen begin 2014 de handen ineen om woonoverlast aan te pakken. Doel van de Aanpak Woonoverlast is om een efficiëntieslag in de totale aanpak van de woonoverlast in zowel de huur- als in de koopsector te realiseren.

30 jan 2016

Diverse gemeenten - Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een ideaal middel om bij beginnende overlastsituaties in te zetten. Deze methode brengt buurtgenoten na een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek. Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars helpen om tot een acceptabele oplossing te komen.

29 jan 2016

Utrecht - Aanpak Extreme Woonoverlast

De gemeente Utrecht pakt ernstige woonoverlast aan met de Aanpak Extreme Woonoverlast. Gemeente, politie, woningcorporaties en hulpverlening werken in deze aanpak intensief samen. Spin in het web is een onafhankelijke casemanager die de regie over de casus heeft.

25 jan 2016

Eindhoven - Woonoverlast-teams

Als gesprekken of buurtbemiddeling niet toereikend zijn, kunnen professionals in Eindhoven overlast-casuïstiek opschalen naar een woonoverlast-team. De gemeente telt zes woonoverlast-teams die meldingen onderzoeken.

11 nov 2015

Amsterdam - Treiteraanpak

De Treiteraanpak is een werkwijze om intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of gezin.

04 jun 2015

Rotterdam - Actieplan Woonoverlast 2015-2019

Dit actieplan beschrijft de gezamenlijke aanpak van woonoverlast in de gemeente Rotterdam. Bij de aanpak staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. De maatregelen uit het Actieplan moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen.

30 okt 2014

Den Helder - Helders succes in strijd tegen woonoverlast

De samenwerking tussen Woningstichting Den Helder en de gemeente Den Helder in hun strijd tegen woonoverlast, heeft een eerste succes opgeleverd. De rechtbank in Noord-Holland veroordeelde in oktober 2014 een huurder van Woningstichting Den Helder tot gedragsverandering, een uitvloeisel van de gedragsaanwijzing.


Video 'De regels van Matthijs'


De Regels van Matthijs gaat over de 45-jarige autistische Matthijs die het Syndroom van Asperger heeft. Hij is continu in gevecht met de wereld om zich heen. Andere mensen ervaart hij als onvoorspelbaar en onbetrouwbaar, omdat ze zich niet lijken te houden aan zijn manier van denken. Als de woningbouwvereniging hem uit zijn woning dreigt te zetten stort zijn wereld in.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.