Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Nissewaard - Actieplan Aanpak Woonoverlast 2020-2023

13-06-2020

Actieplan van de gemeente Nissewaard voor de periode 2020-2023. Het plan is erop gericht om woonoverlast in de gemeente - waar mogelijk - te voorkomen en indien nodig te bestrijden.

Beschrijving

Bij de aanpak van woonoverlast in de gemeente Nissewaard zijn veel partners betrokken, die elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid en taakstelling hun bijdrage leveren. Omdat het gaat om een integrale aanpak, is niet één afdeling of partner verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem, maar is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zowel bij de gemeente, de politie, de brandweer als bij de woningcorporaties worden mensen aangesteld die belast zijn met de uitvoering. De gemeente vervult een spilfunctie.

Het plan beschrijft, na een korte toelichting op de problematiek, allereerst de doelstellingen van de partners. Vervolgens wordt ingezoomd op de insteek, de werkwijze en de gegevensuitwisseling. Ter aanvulling worden in de overige hoofdstukken de beschikbare instrumenten, de processen en de wettelijke kaders beschreven. De werkwijze krijgt in de bijlagen een concrete vertaling met onder andere een beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden, de convenanten, werkprocessen en informatie over de wijze van samenwerken.

Organisatie

Gemeente Nissewaard, politie, brandweer en woningcorporaties

Bestanden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.