Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Rotterdam - Uitvoeringsplan aanpak complexe woonoverlast en regionaal convenant

30-09-2020

Rotterdam gaat woonoverlast sterker aanpakken. De gemeente, politie, elf woningcorporaties en drie vertegenwoordigers van particuliere verhuurders hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen. De afspraken zijn vastgelegd in dit Uitvoeringsplan aanpak complexe woonoverlast.

Beschrijving

In het plan wordt een definitie van woonoverlast gegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en complexe woonoverlast. In het plan is omschreven uit welke stappen een aanpak woonoverlast bestaat, welke doelen, rollen en instrumenten er zijn. Ook wordt er stil gestaan bij de communicatie richting omwonenden. De rechten van de overlastgever zijn als laatste omschreven.

De aanpak van woonoverlast is erop gericht om het gedrag dat woonoverlast veroorzaakt te stoppen, met als doel het voorkomen dat de overlast de openbare orde en veiligheid schaadt. Tevens is de aanpak erop gericht om het vertrouwen van de burger, die overlast ervaart in de gezamenlijke aanpak woonoverlast te vergroten. De aanpak richt zich op melders, veroorzakers (of diegene die verantwoordelijk zijn voor de veroorzaker) en de directe omgeving waar de woonoverlast zich afspeelt.

Organisatie

Gemeente Rotterdam

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.