Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Amsterdam - Treiteraanpak

De Treiteraanpak is een werkwijze om intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of gezin.

Werkwijze

Als het buurtregisseurs of medewerkers van woningcorporaties niet lukt om ernstige overlast op te lossen, dan kunnen zij de casus aanmelden bij het stadsdeel. De stadsdeelregisseur bepaalt aan de hand van de checklist of de zaak een treitersituatie is. Politie, woningcorporatie en zorgpartners pakken onder regie van de stadsdeelregisseur de treitersituatie aan.

Hiervoor is een werkproces opgesteld, waarbij alle taken en verantwoordelijkheden helder verdeeld zijn over alle betrokken partners. De problemen worden zo snel mogelijk en zo dichtbij mogelijk opgelost.

De aanpak moet er voor zorgen dat slachtoffers zich beschermd weten door de overheid en dat daders worden aangepakt. Als andere oplossingen niet werken, moet het uiteindelijk de dader zijn die (gedwongen) verhuist in plaats van het slachtoffer.

Betrokken instanties

De Treiteraanpak is een samenwerkingsverband tussen gemeente Amsterdam, politie en Amsterdamse woningcorporaties.

Documenten

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.