Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Amsterdam - Treiteraanpak

06-01-2022

De Treiteraanpak is een werkwijze om intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of gezin.

Werkwijze

Wanneer het wijkagenten of medewerkers van woningcorporaties niet lukt om ernstige overlast op te lossen of als er sprake is van verzwarende factoren (geweld en escalatie) kunnen zij de casus aanmelden bij de treiterregisseur. Medewerkers van het Meldpunt Zorg en Woonoverlast kunnen ook een casus opschalen.

De treiterregisseur bepaalt samen met de informatiemakelaar van het Meldpunt Zorg en Woonoverlast of een zaak aan de criteria voldoet om het in (voor)onderzoek te nemen. Vervolgens formeert de treiterregisseur een kernteam, maken zij gezamenlijk een plan van aanpak en worden acties uitgezet en uitgevoerd (o.a. politie, woningcorporatie(s), GGD, LdH, WPI). Indien nodig kunnen ook het OM en de reclassering betrokken worden.

De aanpak moet er voor zorgen dat slachtoffers zich beschermd voelen door de overheid en dat daders worden aangepakt. Als andere oplossingen niet werken, moet het uiteindelijk de dader zijn die (gedwongen) verhuist in plaats van het slachtoffer.

Criteria

  • Herhaaldelijk wangedrag en/of intimidatie; én
  • (Bewust) gericht tegen specifieke personen of huishoudens; én
  • Speelt zich af in de directe woon-en of werkomgeving van slachtoffer(s); én
  • Vermoedelijke veroorzaker is een direct omwonende of persoon uit de buurt; én
  • Het slachtofferschap is onbetwist.

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Als het echt om treiteren gaat en het op andere manieren niet lukt om een einde te maken aan de overlast, of wanneer de overlast verder reikt en zich uit in intimidatie, bedreiging en/of andere vormen van wangedrag kan er met contact opgenomen worden met het Meldpunt Zorg en Woonoverlast.

Betrokken instanties

De Treiteraanpak is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam (AcVZ, WPI, DJZ, stadsdelen), politie, Amsterdamse woningcorporaties en zorgpartners zoals de GGD en reclassering.

Documenten

Podcast

Hoe effectief is de aanpak voor slachtoffers, de buurt én in sommige gevallen ook voor daders? Luister deze podcast om inzicht te krijgen in de beslissingen, de samenwerking, de afwegingen en morele dilemma's.

LinksCookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.