Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Schiedam - Uitvoeringsprogramma Woonoverlast

Dit uitvoeringsprogramma maakt onderscheid tussen problematiek die wordt veroorzaakt door gedrag in en rondom de woning en problematiek die wordt veroorzaakt door het gebruik van de woning voor andere, mogelijk illegale, doeleinden dan bedoeld is.

Als het gaat om woonoverlast veroorzaakt door gedrag van bewoners zet Schiedam intensief in om de relatie tussen bewoners te herstellen. Mocht dit niet baten dan volgen eventueel respectievelijk buurtbemiddeling, inzet van de wijkboa, de wijkagent, het interventieteam Woonoverlast en ten slotte toepassing van de Wet Aanpak Woonoverlast.

Als het gaat om illegaal gebruik van de woning richt Schiedam zich vooral op de aanpak van huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus en malafide huisvestingsbemiddelaars.

Organisatie

Gemeente Schiedam

Meer informatie

Andere gemeenten die geïnteresseerd zijn in de werkwijze van Schiedam, kunnen het document opvragen via het CCV.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.