Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Schiedam - Uitvoeringsplan aanpak complexe woonoverlast

19-03-2021

De gemeente Schiedam zet al jaren extra in op de integrale aanpak van Woonoverlast. In dit uitvoeringsplan complexe woonoverlast wordt weergegeven hoe de gemeente Schiedam uitvoering geeft aan het Regionaal Convenant aanpak van complexe woonoverlast.

Beschrijving

De Schiedamse aanpak van woonoverlast is erop gericht om zowel de directe woonomgeving van bewoners te verbeteren door woonoverlast op te lossen, als het vertrouwen van de burger in de gezamenlijke aanpak te versterken.

Dit ‘uitvoeringsplan complexe woonoverlast’ richt zich op de complexe vormen van woonoverlast. Een dossier wordt complex als zowel de politie, de verhuurder als de gemeente constateren dat een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is om complexe woonoverlast te stoppen. Bijvoorbeeld omdat eerdere interventies niet hebben gewerkt of als er sprake is van ernstige psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek.

De complexe woonoverlast wordt gezamenlijk aangepakt onder coördinatie van de regisseur woonoverlast, de eventuele verhuurders/ pandeigenaren en de politie. Ook andere ketenpartners kunnen een aandeel hebben in de oplossing van de woonoverlast, zoals het wijkteam, zorgaanbieders en het Zorg- en Veiligheidshuis. Om deze gezamenlijke aanpak te bereiken, stellen de betrokken partijen voldoende capaciteit beschikbaar om een aanpak te starten én de interventies uit te voeren pluste monitoren.

Organisatie

Gemeente Schiedam

Downloads

Item SCHIE TV: Laura Penders over aanpak woonoverlast in Schiedam

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.