Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Den Haag - De Haagse aanpak woonoverlast

03-05-2022

De gemeente en de Haagse corporaties trekken al jaren samen op in de strijd tegen woonoverlast. Deze samenwerking staat bekend als de Haagse aanpak woonoverlast. Door de jaren heen is een flexibele samenwerking ontstaan en een wijdvertakt netwerk van partners in zorg, begeleiding en handhaving. De Haagse aanpak levert maatwerk op in allerlei overlastsituaties.

Beschrijving

Vanuit het strategisch overleg dat de gemeente en de Haagse corporaties gezamenlijk voeren, is de wens geformuleerd de Haagse aanpak woonoverlast juridisch en inhoudelijk verder te consolideren. De afgelopen periode is hier gezamenlijk aan gewerkt.

Er is hierbij ingezet op twee sporen:

  • Het evalueren van de al bestaande convenanten van de Haagse aanpak (en daarop aansluitend worden AVG-conforme regels opgesteld).
  • Een ‘roadmap’ van de Haagse aanpak woonoverlast, waarin inhoudelijk staat beschreven hoe de gemeente en de corporaties gezamenlijk samenwerken in de aanpak van woonoverlast.

Roadmap
De roadmap is een informatief, toegankelijk document, dat uitlegt hoe de gezamenlijke aanpak woonoverlast van gemeente en corporaties in Den Haag verloopt. De corporaties nemen hierbij de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van woonoverlast in hun bezit, en bieden hulp en begeleiding aan hun huurders.

De gemeente biedt met het Meld- en Steunpunt Woonoverlast deze dienst ook aan de bewoners in de particuliere woningvoorraad: eigenaar-bewoners en huurders van particuliere verhuurders. En waar zij elkaar kunnen versterken, werken gemeente en corporaties samen.

De roadmap beschrijft de bestaande uitgangspunten en de bestaande wederzijdse afspraken ten aanzien van de bestrijding van woonoverlast, evenals de trajecten en middelen die daarbij ingezet worden. Casussen illustreren de vaak weerbarstige praktijk. Daarnaast vertellen professionals van gemeente, corporaties en andere instanties wat zij zoal in Haagse woningen tegenkomen.

Dit tezamen geeft een compleet beeld van de Haagse aanpak woonoverlast. Een aanpak die staat door de hechte samenwerking van gemeente, corporaties en ketenpartners.

Organisatie

Gemeente Den Haag

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.