Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Vlaardingen - Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast 2021-2022

30-06-2021

De gemeente Vlaardingen zet al enkele jaren stevig in op de aanpak van woonoverlast. In dit uitvoeringsprogramma wordt beschreven hoe de partners woonoverlast aanpakken in de periode 2021-2022.

Beschrijving

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het kan gaan om ‘eenvoudige’ burenruzies, maar ook om overlast door overbewoning van naburige panden of door overlastgevende personen. Uit onderzoek blijkt dat alle vormen van woonoverlast landelijk toenemen. Vlaardingen vormt daarop geen uitzondering.

De gemeente ziet ook dat de casuïstiek rond woonoverlast in Vlaardingen de afgelopen jaren ingewikkelder van aard is geworden (o.a. personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek, vervuiling of verwaarlozing van huizen). In een aantal gevallen is sprake van hardnekkige en langdurige overlast waar bemiddeling en andere interventies niet werken.

Woonoverlast kan een grote invloed hebben op het woongenot en gevoelens van veiligheid van omwonenden. Het voorkomen en terugdringen van woonoverlast is dan ook een belangrijk thema in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Sinds 1 januari 2021 is er een regisseur Aanpak woonoverlast aangesteld.

Door het aanstellen van deze regisseur en met het vastleggen van de aanpak in een uitvoeringsprogramma, geeft de gemeente meer structuur en invulling aan de aanpak van woonoverlast. Het uitvoeringsprogramma geldt voor een periode van twee jaar (2021 en 2022).

In 2021 ligt de focus vooral op het versterken van het professionele netwerk, een goede toeleiding van klachten, het opzetten van een Casus Regie Overleg en het ontwikkelen van een Monitor Vastgoedmisbruik. In 2022 wordt verder toegewerkt naar een integrale aanpak (zoals interventieteams) en wordt er meer focus gelegd op preventie.

Organisatie

Gemeente Vlaardingen

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.