Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Utrecht - Aanpak Extreme Woonoverlast

29-01-2016

De gemeente Utrecht pakt ernstige woonoverlast aan met de Aanpak Extreme Woonoverlast. Gemeente, politie, woningcorporaties en hulpverlening werken in deze aanpak intensief samen. Spin in het web is een onafhankelijke casemanager die de regie over de casus heeft.

Werkwijze

De Utrechtse aanpak van woonoverlast volgt een vier stappen model:

Stap 1: ga het gesprek aan met uw buren
Stap 2: Wacht niet te lang
Stap 3: Schakel hulp in
Stap 4: als dat nog niet voldoende is, dan start de Aanpak Extreme Woonoverlast

Als de eerste drie stappen geen oplossing hebben opgeleverd, start de Aanpak Extreme Woonoverlast. De verhuurder, wijkagent of het wijkbureau kan de Woonoverlastnetwerken inschakelen. De onafhankelijke casemanager is de regievoerder. Hij of zij pakt de melding op, brengt deze in het netwerkoverleg en organiseert de aanpak.

Bij de Woonoverlastnetwerken wordt meer met drang- en dwangmiddelen gewerkt, zoals een juridische procedure. Van een vrijblijvend kader is geen sprake meer.

Belangrijke elementen binnen de aanpak zijn:

  • de regievoering is in handen van een onafhankelijke casemanager;
  • aanpak in netwerkverband;
  • gezamenlijke analyse, aanpak en strategie;
  • wijkgerichte werkwijze;
  • drang en dwang;
  • aandacht voor overlastveroorzaker én omwonenden;
  • casemanager woonoverlast gekoppeld aan elk netwerk;
  • stevige samenwerkingsafspraken en procedure.

Voor huishoudens die ernstige overlast veroorzaken en daarnaast ook crimineel actief zijn, bestaat in Utrecht de aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG). Deze aanpak, gericht zich op een beperkt aantal gezinnen, is zeer intensief waarbij overlast, criminaliteit en zorgproblematiek van gezinnen in samenhang worden benaderd.

Resultaten

De resultaten van de afgelopen jaren: bij ongeveer 75 procent van de meldingen werd de situatie volledig opgelost. Bij zo'n 20 procent van de gevallen was de situatie redelijk verbeterd. En bij 5 procent verbeterde de situatie niet of verslechterde zelfs. In een aantal gevallen heeft de corporatie besloten tot ontruiming over te gaan. Een aantal huishoudens is door de corporaties aangemeld voor Laatste Kans beleid.

Organisatie

Gemeente Utrecht, politie, woningcorporaties, hulpverleners en U Centraal

Bestanden

Video 'Ernstig overlastgevende gezinnen aanpak Utrecht'

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.