Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Dordrecht - Aanpak woonoverlast

20-12-2017

Deze beschrijving van de aanpak van woonoverlast van de gemeente Dordrecht bevat onder meer een stappenplan woonoverlast, de beleidsregels Wet aanpak woonoverlast en de folder Burenoverlast Wat kunt doen?.

De werkwijze van de gemeente Dordrecht kenmerkt zich door maatwerk. Per situatie wordt beoordeeld welke maatregelen en interventies ingezet moeten worden en welke partijen relevant zijn. Als uiterste maatregel kan de bestuurlijke gedragsaanwijzing worden ingezet.

De aanpak is toepasbaar bij zowel koop- als huurwoningen.

Organisatie

Gemeente Dordrecht. Partners waar mee wordt samengewerkt zijn politie (wijkagenten), MEE (buurtbemiddeling), overlastgever, buren, GGD (stedelijk netwerk), Omgevingsdienst ZHZ (handhaving, vergunningen, kamerverhuur), Sociaal Teams (casemanager) en brandweer. Overige partijen kunnen zijn: VVE, verhuurder, etc.

Meer informatie

Het document is opgesteld voor de interne en externe partners waarmee de gemeente in het kader van woonoverlast samenwerkt. Andere gemeenten die geïnteresseerd zijn in de werkwijze van Dordrecht, kunnen het document opvragen via het CCV.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.