Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Eindhoven - Woonoverlast-teams

04-02-2016

Als gesprekken of buurtbemiddeling niet toereikend zijn, kunnen professionals in Eindhoven overlast-casuïstiek opschalen naar een woonoverlast-team. De gemeente telt zes woonoverlast-teams die meldingen onderzoeken.

Werkwijze

In Eindhoven heeft de coördinator Woonoverlast specifieke bevoegdheden om woningen binnen te treden. Zo zijn er snelle interventies mogelijk bij signalen van een onveilige woonsituatie.

Bij signalen van verwarde mensen, waarbij mogelijk ook sprake is van vervuiling of gevaar in de woning, kan de bewoner bijvoorbeeld worden bezocht door de coördinator Woonoverlast. Deze kan dan tevens een psychiater meenemen om de bewoner te laten onderzoeken. Dit opent deuren die normaal gesloten blijven omdat bewoners het contact mijden.

Eindhoven pakt de casuïstiek aan vanuit de vier kwadranten:

 • Civielrecht
 • Strafrecht
 • Bestuursrecht
 • Zorg

De gemeente Eindhoven beschikt over interventie-budget, zodat er bij een huisbezoek ook kan worden ingezet op hulp aan de bewoner. Het doel is immers het stoppen van overlast en het voorkomen van uithuiszetting.

Het interventie-budget dat wordt gebruikt kan een motivator zijn voor de bewoner om zich open te stellen voor hulpverlening. De interventiekosten kunnen tevens een middel zijn om de bewoner te verleiden tot het aanvaarden van hulp. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de kosten niet worden teruggevorderd als de bewoner zich aan de afspraken houdt.

Het snel kunnen interveniëren en het verleiden tot zorg blijkt in Eindhoven een goed werkende en bewezen aanpak van woonoverlast.

Organisatie

De woonoverlast-teams bestaan uit medewerkers van:

 • Gemeente Eindhoven Multi Disciplinair Team Participatie, Inkomen, Voorzieningen en Handhaving
 • Gemeente Eindhoven met een coördinator woonoverlast, een procesregisseur en projectondersteuning.
 • Geestelijk Gezondheidszorg
 • Verslavingszorg
 • Bemoeizorg
 • WIJeindhoven generalisten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Wijkverpleegkundigen

De meldingen komen binnen via Advies- en Meldpunt Woonoverlast of andere betrokken organisaties.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.