Woonoverlast

Het CCV helpt

Hulp nodig bij de opzet van buurtbemiddeling?

Bel of mail met Frannie Herder, CCV-adviseur Buurtbemiddeling, 06 - 120 647 72.

Diverse gemeenten - Buurtbemiddeling

30-07-2019

Buurtbemiddeling is een ideaal middel om bij beginnende overlastsituaties in te zetten. Deze methode brengt buurtgenoten na een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek. Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars helpen om tot een acceptabele oplossing te komen.

Werkwijze

Buurtbemiddeling werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Goed getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict.

De bemiddelaars besteden veel aandacht aan het herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Buurtbemiddeling is vooral goed toepasbaar bij situaties die in beginsel te licht zijn voor formeel optreden door politie en justitie. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over: geluidsoverlast, erfscheiding, overlast door kinderen of huisdieren, vernielingen, rommel, vreemde geuren, parkeeroverlast en bejegening (pesten, roddelen, discriminatie).

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten voor een succesvolle toepassing van buurtbemiddeling zijn:

  • Buren zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) hun conflict.
  • Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie.
  • Zelf bedachte oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen.
  • De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel.
  • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.
  • Deelname aan buurtbemiddeling is gratis en daardoor laagdrempelig.

Links

Kijk voor meer informatie in het CCV-dossier Buurtbemiddeling

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.