Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Hoogeveen en De Wolden - Team Ernstige Overlast (TEO)

29-10-2020

In de gemeenten Hoogeveen en De Wolden is sinds 2019 een Team Ernstige Overlast (TEO) actief. Met TEO kan in het geval van woonoverlast een snelle en effectieve interventie worden uitgevoerd. Deze interventie is gericht op het beëindigen van de overlast.

Beschrijving

De gemeenten Hoogeveen en De Wolden worden steeds vaker geconfronteerd met ernstige overlast. De focus ligt met name op de veroorzaker van die overlast en de zorg voor die persoon en niet zozeer op de omgeving. Het is van belang om ook aandacht te hebben voor de buurt. Voor een meer evenwichtige aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle wettelijke mogelijkheden, is TEO opgericht.

Werkwijze

TEO wordt ingezet vanuit het OGGZ netwerk of het Sociaal Team. Inschatting van de ernst gebeurt aan de hand van objectieve criteria:

a. Is er overlast/gevaar voor de omgeving?
b. Is er gevaar voor de volksgezondheid van de omgeving?
c. Is er gevaar voor de veiligheid van inwonende personen en/of dieren?
d. Is er sprake van afglijden? Maatschappelijke teloorgang?

TEO kan niet worden ingezet zonder (bemoei)zorgtraject.

Eerste resulaten

In de periode juni 2019 - juni 2020 zijn in totaal zes zaken opgepakt door TEO: vijf in Hoogeveen en één in De Wolden. In vier van deze gevallen stopte de overlast doordat de overlastgevers ontruimd of verhuisd zijn. In één situatie is de overlast nog niet gestopt en in één situatie werd ten tijde van de evaluatie een ‘laatste kans overeenkomst’ aangeboden.

Evaluatie

De aangescherpte werkwijze is in juni 2020 geëvalueerd. Leerpunten van de evaluatie:

  • Neem alle partijen vanaf het begin goed mee
  • Start met een gezamenlijke bijeenkomst
  • Zorg voor een goede verbinding tussen OGGZ en de mensen van veiligheid
  • Zorg voor bekendheid van TEO in je gemeente
  • Wacht niet te lang met de inzet van TEO (al werkt het ook prima in slepende kwesties)
  • Vier je successen!

Organisatie

TEO bestaat, afhankelijk van de casus, uit de volgende partijen: gemeente Hoogeveen en gemeente De Wolden, OGGZ, AOV, BWT, Brandweer, Corporatie, Juridische ondersteuning, RUD en Handhaving. Iedere partner is verplicht zich zoveel mogelijk in te spannen binnen de eigen wettelijke mogelijkheden.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.