Woonoverlast

De aanpak van studentenoverlast

12-12-2022

Deze infosheet geeft praktische aanwijzingen bij aanpak van overlast die door studenten wordt veroorzaakt. In de publicatie staat een overzicht van de specifieke kenmerken van studentenoverlast en de mogelijke niet-juridische en juridische instrumenten om dit aan te pakken.

Beschrijving

Er bestaan verschillende soorten overlast en één daarvan is studentenoverlast. Deze overlast komt met name voor in de grote steden met verschillende universiteiten en hogescholen. Maar het komt ook voor in kleinere gemeenten waar studenten wonen.

Nachtelijke feestjes in de tuin of op het dakterras, veel aanloop van bezoekers, opgestapelde bierkratten en grote hoeveelheden geparkeerde fietsen op straat. Hartstikke gezellig als je zelf student bent, maar omwonenden kunnen hier flink last van hebben. Hoe ga je als gemeente en samenwerkingspartners om met dit soort overlast waarbij leefstijlen in de wijk botsen?

Om deze overlast aan te pakken, kunnen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals de Wet aanpak woonoverlast. In deze publicatie staan instrumenten beschreven aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

Het document is samengesteld op basis van de uitkomsten van een overlastlab dat in oktober 2022 werd gehouden. De volgende partners namen deel en deelden hun kennis en expertise: gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Delft, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Wageningen en Zwolle. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers aanwezig van SHH Studenthousing, politie Rotterdam en U Centraal.

Auteurs

Katja Steverink (het CCV) en Michel Vols (RUG)

Organisatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De infosheet kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.