Woonoverlast

X

Waarschuwing door Vereniging van Eigenaars (VvE)

Het splitsingsreglement (Akte van Splitsing) geeft bijna altijd de mogelijkheid aan de VvE om waarschuwing te geven in geval van overtreding van de wet, het reglement of het Huishoudelijk Reglement.

In geval van een overtreding geeft het bestuur (de administrateur) een waarschuwing. Het bestuur stuurt hiervoor een aangetekende brief en zet hierin (A) wat de overtreding is en (B) dat hiervoor een boete opgelegd kan worden. Het bestuur geeft de overtreder een redelijke termijn om de overtreding te staken. Indien geen gehoor wordt gegeven, zal de bestuur moeten besluiten om een boete op te leggen.

Een waarschuwing kan zowel worden gegeven aan gebruikers (huurders) als aan eigenaren.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.