Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Aanpak van buurtoverlast

08-06-2018

In dit artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt beschreven welke vorm van overlast volgens de Nederlandse bevolking met prioriteit moeten worden aangepakt. Daarbij wordt ingegaan op de samenhang met de mate waarin een overlastvorm voorkomt in de buurt en waarin mensen er veel hinder van ervaren. Ook verschillen tussen bevolkingsgroepen, zoals tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen, en regionale verschillen komen aan bod.

Beschrijving

In 2017 rapporteren bijna alle Nederlanders van 15 jaar en ouder wel eens overlast in de buurt te ervaren. Bijna 44 procent geeft aan zelfs veel overlast te ervaren. Volgens ruim een kwart moet te hard rijden in de buurt als eerste worden aangepakt. Bijna 18 procent vindt dat van hondenpoep.

Andere vormen van overlast die volgens de Nederlandse bevolking een relatief hoge prioriteit hebben zijn parkeerproblemen, rommel op straat, rondhangende jongeren, overlast door buurtbewoners en drugsgebruik of drugshandel.

Aan welke vorm van overlast Nederlanders de hoogste prioriteit geven, hangt samen met of men er veel hinder van heeft. In grote gemeenten geven bewoners daarom vooral de voorkeur aan de aanpak van parkeerproblemen en hangjongeren. In minder stedelijke gemeenten zijn dat te-hardrijders en poep op de stoep.

Auteur

Kim Knoops

Organisatie

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.