Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Aanpak woonoverlast en verloedering (incl. Bijlagen en Aanvullingen)

01-07-2014

Deze handreiking biedt gemeentebesturen en -ambtenaren praktische ondersteuning bij het aanpakken van woonoverlast en is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Veel van die ervaringen zijn als voorbeelden opgenomen.

Beschrijving

De handreiking biedt ook een overzicht van het (bestuursrechtelijk) instrumentarium dat gemeenten kunnen inzetten om ernstige fysieke en sociale woonoverlast aan te pakken. De omschreven middelen in deze handreiking zijn getoetst aan de praktijk van gemeenteambtenaren die belast zijn met het tegengaan van woonoverlast.

De Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering bestaat uit:

  • Een inventarisatie van veelvoorkomende woonoverlastproblemen.
  • Handvatten voor het voorkomen en aanpakken van woonoverlast.
  • Een overzicht van de wettelijke mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken.
  • Handvatten voor samenwerking met andere partijen.
  • Stappenplannen voor de uitvoering van de bestuursrechtelijke aanpak.
  • Voorbeeldmateriaal, zoals voorbeeldbrieven en de wetteksten van de meest gebruikte wetten in dit verband.
  • Casussen en praktijkvoorbeelden.

In deze tweede versie van de handreiking is er ook aandacht voor overlast rond woonschepen, kamerverhuurpanden en recreatiewoningen.

De 'aanvullingen' bevatten wijzigingen in wet- en regelgeving en aanvullende mogelijkheden om overlast aan te pakken, plus een aantal praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie.

Uitgever

VROM-inspectie

Bestanden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.