Woonoverlast

Het CCV helpt

Hulp nodig bij de opzet van buurtbemiddeling?

Bel of mail met Frannie Herder, CCV-adviseur Buurtbemiddeling, 06 - 120 647 72.

CCV-benchmark: Bewoners steeds vaker zelf naar buurtbemiddeling

24-08-2015

Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2007 kwam 23 procent van de aanmeldingen direct van bewoners zelf. In 2014 is het aantal zelfmelders landelijk gestegen naar 45 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het CCV.

Beschrijving

Bewoners zoeken kennelijk zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast, zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie. In 2014 verwees de politie minder bewoners met een burenconflict door naar buurtbemiddeling. Dat bespaart tijd en inspanning.

Vorig jaar kregen de buurtbemiddelingsorganisaties in totaal 12.000 meldingen van burenoverlast binnen. Daarvan bleek negentig procent geschikt voor een bemiddelingstraject. Landelijk werd in 2014 gemiddeld 68 procent van de zaken opgelost. De kans op een oplossing is het grootst als buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de woonoverlast wordt ingezet. Dan kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren.

Veruit de meeste klachten gaan over geluidsoverlast door hard praten, luidruchtig gedrag en harde muziek. Ruzie door overhangende takken, rookoverlast door barbecue of vuurkorf en ander leed in de tuin zorgen ook voor veel klachten, gevolgd door overlast van dieren.

Buurtbemiddeling drijft grotendeels op de inzet van getrainde vrijwilligers. Zij helpen buren hun conflicten op te lossen. De lokale buurtbemiddelingsorganisatie wordt in goede banen geleid door een professionele kracht. Bewoners kunnen een beroep doen op de hulp van buurtbemiddelaars in 216 gemeenten; een aantal dat gestaag groeit. In 2007 waren dat er 77.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.