Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Corporatiemonitor verwarde personen

11-09-2017

Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig kunnen wonen. Woningcorporaties dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Alleen samen is het mogelijk om overlast aan te pakken en mensen de juiste begeleiding te bieden.Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

Beschrijving

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Naast betere afstemming en informatie-uitwisseling willen corporaties meer regie van gemeenten, betere begeleiding van bewoners en verplichte zorg voor zorgmijders.

Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld tijdens reparatiewerkzaamheden of bij overlast. Woningcorporaties melden problemen bij hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie bij de aanpak daarvan. Ook staat de privacywetgeving het delen van informatie in de weg.

Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing en vervuiling komen het meest voor. Het aandeel corporaties dat daarmee te maken krijgt, is in de afgelopen twee jaar met 20 procent gestegen. Ook geluidsoverlast en (nachtelijke) overlast door bijvoorbeeld psychoses of paniekaanvallen komen vaak voor. Negen van de tien van de corporaties vindt dat er onvoldoende begeleiding is voor mensen met een GGZ-achtergrond.

Om woonoverlast aan te pakken, werken corporaties samen met organisaties in de wijk: met politie (94 procent), sociaal wijkteam (78 procent), gemeenten (68 procent) en GGZ (66 procent). Woningcorporaties dringen al langer aan op sterkere regie door gemeenten bij complexe problemen of als hulp voor bewoners te lang uitblijft. Het aanpakken van woonoverlast en maatwerk voor bewoners die dat nodig hebben is één van de punten uit de Woonagenda van Aedes.

Organisatie

Aedes vereniging van woningcorporaties

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.