Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Corporatiemonitor verwarde personen

15-12-2015

Driekwart van de woningcorporaties zag in het afgelopen jaar een toename van overlast door huurders die verward gedrag vertonen. Dit blijkt uit deze enquête van koepelorganisatie Aedes onder 174 corporaties (52 procent van alle corporaties).

Beschrijving

Woningcorporaties hebben kwetsbare doelgroepen, maar zijn ook verantwoordelijk voor het woongenot van omwonenden. Een sluitende aanpak van gemeente, politie, GGZ en maatschappelijke organisaties kan overlast door verwarde huurders tegengaan.

De oorzaak van die toename wordt gezocht in de decentralisaties en bezuinigingen in de zorg. Daardoor wonen kwetsbare mensen zoals psychiatrische patiënten, (ex)verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking of dementie vaker zelfstandig in plaats van in een instelling of verzorgingshuis. Verward gedrag zorgt vaak voor vereenzaming en vervreemding wat weer tot overlast kan leiden.

Aanbevelingen

Corporaties noemen in de enquête aandachtspunten die snel kunnen bijdragen aan de preventie en aanpak van verward gedrag in en om de woning:

  • betere begeleiding
  • begeleidingsplicht voor zorgmijders
  • betere gegevensuitwisseling
  • een laagdrempelig meldpunt dat 24 uur per dag kan worden gebeld bij escalatie en/of incidenten

Organisatie

Vereniging van woningcorporaties Aedes

Links