Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

De buurman als vijand

14-05-2014

Als er bonje met de buren ontstaat, dan is de aard van de relatie met de buren vaak maatgevend voor een eventuele oplossing ervan. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de patronen van ernstige burenconflicten eruit zien en wat de aard van de relatie tussen de beide buren is.

Beschrijving

Ernstige burenconflicten hebben betrekking op zaken waarin strafbare feiten tussen buren plaatsvinden. Aan de hand van een literatuuronderzoek, jurisprudentieanalyse, dossieronderzoek (kwantitatief en kwalitatief), interviews en een observatie wordt een uitgebreid antwoord gepresenteerd.

Conclusies

Uit de dataverwerking volgen vijf 'prototypen' in zaken van delicten tussen buren, die zich van elkaar onderscheiden in de mate van invloed van de volgende factoren:

  • intensiteit van de burenrelatie (onbekenden, oppervlakkig of vriendschappelijk contact),
  • aan- of afwezigheid van een burenconflict,
  • onderwerp van het burenconflict (indien aanwezig),
  • mogelijke psychopathologie bij de dader,
  • de aanleiding van het delict en het motief van de dader.

De vijf prototypen zijn:

  • het territorium, wanneer buren een conflict hebben over het (letterlijk of figuurlijk) binnendringen van elkaars territorium.
  • De zonderling, welke betrekking heeft op een dader wiens delict ge├»nduceerd is door psychotische kenmerken.
  • De (huis)vriend, betreffende zaken waarin buren goede vrienden zijn (geweest) wanneer een delict gepleegd wordt.
  • Het seksuele motief, waarbij de dader het delict pleegt met een onderliggende seksuele of amoureuze motivatie.
  • Gevaar buren, waarbij het delict niet gericht is op een buur, maar buren wel gevaar lopen door het delict.

Alomvattend kan worden geconcludeerd dat de gepresenteerde prototypen patronen tonen in ernstige burenconflicten. Een belangrijke factor bij burenconflicten is het proces dat zij doorlopen: wanneer buren er zelf niet uitkomen en er niet tijdig wordt ingegrepen, kan een eenvoudig burenconflict zich ontwikkelen tot een voortdurend burenconflict. Door toedoen van dit conflict kunnen vervolgens strafbare feiten worden gepleegd, waardoor een ernstig burenconflict ontstaat.

Auteurs

J.K. van Zanten, F.A.M.M. Koenraadt en Y.M.M. Schoenmakers

Uitgever

Politie & Wetenschap, Universiteit Utrecht

Documenten

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.