Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Eindrapport Schakelteam personen met verward gedrag

27-09-2018

De eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag begint met een reflectie op wat er al gebeurt in het land. Daarnaast wordt ingegaan op de versterking van de keten sociaal domein-veiligheid-zorg, de regionale samenwerkingsstructuur en het escalatiemodel.

Beschrijving

Na twee jaar ‘schakelen’ eindigde op 1 oktober 2018 de opdracht van het schakelteam. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau is er veel gebeurd en zijn er mooie stappen gemaakt. Het Schakelteam heeft zich ingezet dat overal in Nederland een goed werkende aanpak zou komen voor mensen met verward gedrag. Ook als die mensen strafbare feiten pleegden, gevaarlijk (b)lijken, zorg mijden en geen netwerk (meer) hebben.

Doel van het Schakelteam was het verbinden van partijen, het stimuleren en faciliteren van de sluitende aanpak, zoals geïntroduceerd door het aanjaagteam Verwarde Personen, in de praktijk. Een aanpak waarin de persoon met verward gedrag en zijn familie centraal staan. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sluitende aanpak ligt bij alle betrokken ketenpartners, zowel lokaal als regionaal, onder regie van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van landelijke randvoorwaarden ligt bij de overheden en de landelijke partners, waaronder de zorgverzekeraars.

Vervolgstappen

  • In afgeslankte vorm blijft het Schakelteam vooralsnog beschikbaar
  • Kwartiermaker Onno Hoes gaat de komende tijd in gesprek met regionale projectleiders en diverse andere stakeholders om hun wensen en suggesties mee te nemen in de uitwerking van een vervolgtraject
  • In december 2018 geven de opdrachtgevers meer helderheid over hoe het vervolg er uit gaat zien.

Organisatie

Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.