Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Handvat Gegevensuitwisseling Zorg en Veiligheid

28-03-2019

Dit handvat geeft uitleg over gegevensdeling tussen partijen die samenwerken aan de aanpak van complexe (multi)problematiek, zoals bijvoorbeeld zware woonoverlast. Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden.

Beschrijving

Het nieuwe handvat is breed van toepassing op samenwerking gericht op de persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek. Daarnaast bevat het handvat een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het Zorg- en Veiligheidsdomein.

Het handvat is opgesteld door een werkgroep van juristen en andere privacydeskundigen van de landelijke ketenpartners Zorg en Veiligheid. Daarin nemen deel: AEDES vereniging van woningcorporaties, DJI, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen (LVMV), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland/3RO, Slachtofferhulp Nederland, Stichting Halt en de VNG.

Organisatie

Werkgroep Gegevensuitwisseling Zorg en Veiligheid

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.