Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren

03-09-2012

Bij veel overlastgevallen spelen psychische problemen een rol. Deze publicatie biedt aanvullende middelen om overlast die wordt veroorzaakt door minder goed aanspreekbare mensen te voorkomen of aan te pakken.

Beschrijving

Overlastgevers of overlastgevende gezinnen zijn dan niet altijd redelijkerwijs aanspreekbaar op hun gedrag. De overlast die zij veroorzaken moet echter wel gestopt worden, zeker als die ernstig is.

Soms krijgt u te maken met overlastgevers die door een psychische stoornis of een verstandelijke beperking niet goed in staat zijn een bemiddelingsgesprek te voeren of op brieven of andere communicatie te reageren. Sommige mensen zijn zelfs helemaal niet aanspreekbaar. Gemeenten en zorg-en hulpverleningsinstellingen, woningcorporaties en politie horen hier bij meldingen van overlast altijd alert op te zijn.

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers en medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van woonoverlast en hun samenwerkingspartners. Met de publicatie kan de kennis om woonoverlast door psychisch kwetsbaren actief worden verspreidt onder professionele partijen die betrokken zijn bij de aanpak.

Organisatie

Het CCV en de ministeries van BZK en VenJ.

Documenten

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.