Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Huurders met verward gedrag

29-06-2018

Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van Aedes onderzoek onder medewerkers van woningcorporaties naar de omgang met huurders met verward gedrag. Doel van het onderzoek is nagaan welke kennis en vaardigheden corporatiemedewerkers zouden kunnen gebruiken. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de overgrote meerderheid van de medewerkers knelpunten ervaart in de omgang met huurders met verward gedrag. En behoefte heeft aan ondersteuning in de omgang met verwarde huurders.

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit een enquête onder de medewerkers van de bij Aedes aangesloten woningcorporaties; medewerkers die direct contact hebben met huurders met verward gedrag, mensen die aan deze groep leiding of ondersteuning geven en OR-leden. Er werd niet alleen een enquête afgenomen, maar er werden ook twee focusgroepen gehouden om meer verdieping aan te brengen.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat veel van de medewerkers, die vanwege hun functie contact hebben met huurders met verward gedrag, hier ook regelmatig mee in aanraking komen. Voor medewerkers in een leidinggevende of ondersteunende functie geldt dat zij vaak geconfronteerd worden met vragen of ondersteuningsbehoeften van personeelsleden over huurders met verward gedrag.

Medewerkers die direct contact hebben met huurders met verward gedrag weten vaak niet goed hoe om te gaan met verschillende uitingsvormen van verwardheid. Dit geldt het sterkst voor (dreiging met) zelfmoordpogingen. Wanneer het gaat om incidenten veroorzaakt door huurders met verward gedrag, dan blijkt dat medewerkers het vaakst niet goed weten hoe ze om moeten gaan met (nachtelijke) overlast veroorzaakt door psychose/paniekaanvallen en met brandstichting, ontploffing in de woning of andere schade aan de woning.

Veel medewerkers in een leidinggevende of ondersteunende functie weten niet goed hoe zij opvang en nazorg voor het personeel moeten organiseren na zo’n incident. Ook weten zij vaak niet goed wat te doen bij vragen van een medewerker over de samenwerking met ketenpartners (politie, GGZ, etc.) rondom huurders met verward gedrag.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de overgrote meerderheid van de medewerkers behoefte heeft aan ondersteuning en knelpunten ervaart in de omgang met huurders met verward gedrag. De medewerkers die zelf contact hebben met huurders met verward gedrag, ervaren de meeste knelpunten in de directe omgang met deze huurders. Zij vinden dat ze onvoldoende kennis hebben van de oorzaken van verward gedrag en onvoldoende weten hoe ze zich moeten gedragen richting een huurder met verward gedrag.

Deze groep medewerkers heeft dan ook het meeste behoefte aan ondersteuning die hierop is gericht, zoals informatie over het herkennen van verwardheid, achtergrondinformatie over verschillende vormen van verwardheid en bijbehorende ziektebeelden, concrete tips over hoe je een verward persoon het beste kunt bejegenen en informatie over hoe te handelen als iemand verward is.

Auteurs

Diane Bulsink en Julius Potgieter

Organisatie

Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.