Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Kamerbrief 'Aanpak woonoverlast'

18-11-2013

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer over de bevoegdheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken en nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. Volgens de minister beschikken gemeenten over een groot aantal instrumenten om woonoverlast aan te pakken

Beschrijving

De aanpak van woonoverlast is een lokale verantwoordelijkheid van meer partijen, waaronder gemeenten, corporaties en andere verhuurders.

Gemeenten beschikken over een groot aantal instrumenten om woonoverlast aan te pakken:

  • De burgemeester en het college hebben bevoegdheden om een woning te sluiten. Dit is een uiterste remedie, want voor sluiting of onteigening moet er sprake zijn van ernstige en vaak ook langdurige overlast.
  • De lokale overheid kan ook een bestuurlijke waarschuwing geven aan een overlastgever.
  • Om te voorkomen dat woonoverlast escaleert, kan een gemeente buurtbemiddeling inzetten; de minister ondersteunt deze inzet.

Een verhuurder kan de huur beƫindigen door de huurovereenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Ontwikkelingen

  • Een aantal woningcorporaties is gestart of start binnenkort met het in een vroeg stadium opleggen van specifiek gedragsvoorwaarden aan overlastgevende huurders. Het doel hiervan is door het opleggen van voorwaarden de overlast te beĆ«indigen en daarmee te voorkomen dat de overlastveroorzaker zijn woning kwijtraakt. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten, de Rijksuniversiteit Groningen en het CCV. De minister volgt deze projecten met grote belangstelling.
  • Samenwerking tussen de verschillende partijen (gemeente, corporatie, politie, Openbaar Ministerie, diverse maatschappelijke instellingen) en consequente en voortdurende aandacht zijn belangrijke kenmerken van een effectieve aanpak van woonoverlast. Deze kenmerken gelden ook voor het door de gemeente Amsterdam op 1 januari 2013 gestarte project Treiteraanpak.
  • Om overlast te verminderen en de aanpak van huisjesmelkers te versterken wil de minister voor Wonen en Rijksdienst de Woningwet op een aantal punten wijzigen.
  • Daarnaast werkt deze minister een maatregel uit om woningzoekenden met een crimineel verleden of overlastgevend gedrag te weren in bepaalde aangewezen gebieden, waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Documenten

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.