Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Mee(r) doen met Damocles

12-11-2020

Burgemeesters hebben de bevoegdheid om panden, zowel woningen als bedrijfspanden, te sluiten als er drugsactiviteiten plaatsvinden. Dit is geregeld in artikel 13b Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles. Het boek ‘Mee(r) doen met Damocles’ is een uitgave van het Aanjaagteam Ondermijning.

Het boek bevat twee rapporten waarin de uitvoering van het beleid nader wordt onderzocht en een menukaart Damocles die gemeenten en verhuurders aan de hand neemt om de wet toe te passen.

Beschrijving

In het onderzoeksrapport ‘Damocles op maat’ beschrijft Pieter Tops de toepassing van artikel 13b Opiumwet in Midden- en West Brabant. In zijn onderzoek, verricht in opdracht van de Taskforce Brabant-Zeeland, belicht hij dit thema aan de hand van juridische, sociale, bestuurlijke en criminaliteitsaspecten.

Onderzoeksbureau Fraey beschrijft vervolgens in ‘Damocles op maat’ hoe de samenwerking tussen verhuurders van woningen (in dit geval corporaties) en de gemeente vorm heeft gekregen. Daarvoor werden zes (geanonimiseerde) gemeenten onderzocht. Er wordt inzicht gegeven in factoren die bepalend zijn voor samenwerking.

Op basis van de bevindingen uit beide rapporten is vervolgens de ‘Damocles Menukaart’ ontwikkeld. Dit deel draagt bij aan het feitelijk organiseren van slimme samenwerkingsverbanden tussen verhuurders en gemeenten. Essentieel om daarna echt samen in actie te komen tegen drugscriminaliteit.

Auteurs

Pieter Tops, Rodney Weterings en Maartje de Kruijf (onderzoeksbureau FRAE). De eindredactie is uitgevoerd door Bart Engberts en Karijn van Doorne (Aanjaagteam Ondermijning)

Organisatie

Mee(r) doen met Damocles’ is een drieluik in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning. De uitgave bestaat uit het onderzoek ‘Damocles in de praktijk’ (Pieter Tops),‘Damocles op maat’ (Onderzoeksbureau FRAEY) en de ‘Damocles menukaart’

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.