Woonoverlast

Menu: in 4 stappen naar een huurrechtelijke gedragsaanwijzing

31-03-2022

De huursector zet de gedragsaanwijzing steeds vaker in om woonoverlast aan te pakken. Professionals hebben over het gebruik van de gedragsaanwijzing nog wel veel vragen. Hiervoor ontwikkelde het CCV samen met de Rijksuniversiteit Groningen dit menu om in 4 stappen te komen tot een huurrechtelijke gedragsaanwijzing.

Beschrijving

Woonoverlast in huurwoningen komt veel voor. Bij lichte vormen van overlast is het vaak mogelijk om de overlast onderling op te lossen, bijvoorbeeld met de hulp van een buurtbemiddelaar. Huisuitzettingen komen voor bij de zwaarste vormen van overlast.

Het is dan ook vooral de overlast in de midden categorie die het meest lastig is aan te pakken. Verhuurders, gemeente en politie zitten vaak met hun handen in het haar. Om eerder en meer preventief op te treden is de gedragsaanwijzing ontwikkeld. Een gedragsaanwijzing bestaat uit een gebod of verbod voor de huurder met het doel de overlast terug te dringen en/of te stoppen.

Professionals hebben over het gebruik van de gedragsaanwijzing nog wel veel vragen, zoals: welke aanwijzing moet ik inzetten, wat kan er precies in de gedragsaanwijzing worden opgenomen en welke sanctie kan staan op het niet naleven van de gedragsaanwijzing. De vragen van professionals worden in het menu beantwoord aan de hand van gerechtelijke uitspraken, waarin verschillende gedragsaanwijzingen bij de rechter werden voorgelegd en in stand bleven.

Auteurs

Katja Steverink (het CCV) en Michel Vols (RUG)

Organisatie

Het CCV en de Rijksuniversiteit Groningen (i.o.v. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.