Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

03-07-2017

Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige probleem van de woonoverlast. De gemeenteraad kan nu de burgemeester de bevoegdheid geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Dit is mogelijk geworden door de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli.

Modelbepaling

Als de gemeenteraad ervoor kiest de burgemeester de nieuwe bevoegdheid toe te kennen, ligt het voor de hand dit te doen in de Algemene plaatselijke verordening (APV). De VNG heeft hiertoe een bepaling opgenomen in de model-APV.

Advies VNG

De bevoegdheid om gedragsaanwijzingen op te leggen, is vrij nieuw in het Nederlandse recht en belast de burgemeester met een nieuwe taak. Het is zaak om bij de toepassing van dit instrument een zorgvuldige start te maken, adviseert de VNG:

  • De burgemeester moet de gelegenheid en de tijd worden gegund om beleid vorm te geven, in afstemming en overleg met bijvoorbeeld politie, gemeentelijke handhavers en toezichthouders, woningcorporaties en anderen, beleid vorm te geven.
  • Minstens zo belangrijk: met de burgemeester moet worden afgestemd wat er al dan niet in de verordening wordt opgenomen en wat daarvan de consequenties zijn.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.