Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Monitor 2 woonoverlast in coronatijd

02-03-2021

Monitor van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) over woonoverlast in coronatijd. Deze tweede monitor geeft de laatste stand van zaken weer en maakt tevens een vergelijking met de uitkomsten van eerste meting (juni 2020).

Beschrijving

Vanaf 1 september 2020 stegen de meldingen van woonoverlast in coronatijd, zo zegt 50% van de respondenten. Van deze respondenten ziet 53% een toename van woonoverlast die specifiek veroorzaakt wordt door mensen met psychische problemen, verslavingen, een verstandelijke beperking of door ouderen.

45% van de respondenten geeft aan dat er nieuwe vormen van woonoverlast worden gemeld. Denk aan illegale huisfeestjes, schuurfeestjes, te veel bezoek in huis, groepen jongeren in portieken, in het park of op straat, studenten die zich niet aan de regels houden.

Top 3 soort overlast
In de periode vanaf september ‘20 tot eind januari ’21 staat geluidsoverlast op nummer 1, gevolgd door intimidatie, bedreigingen, pesten, geweld en/of vernieling. Op nummer 3 staat vervuiling en/of verwaarlozing van de woning of tuin van de buren.

Aanpak in tijden van corona
Voor veel respondenten geldt dat ze de aanpak van woonoverlast op eenzelfde manier voortzetten als vóór coronatijd (40%) Bijna een vijfde (18%) past zijn aanpak aan door een andere werkwijze te ontwikkelen. De overige respondenten geven aan dat het niet goed gaat met de aanpak, maar dat ze wel wat kunnen doen.

Veel werkzaamheden, zoals huisbezoeken kunnen niet meer fysiek plaatsvinden en worden telefonisch, online beeld bellend en per mail gedaan. Wat niet altijd optimaal is. Bovendien hebben veel organisaties last van beperkte bereikbaarheid van partners, gebrek aan handhaving, capaciteit en prioritering.

Grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast
De top 3 van grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast op dit moment is:

  • Er zijn geen huisbezoeken mogelijk: 56%
  • Handhaving is niet mogelijk/lastig: 41%
  • Hulpverlening is niet beschikbaar: 34%

Door het gebrek aan huisbezoeken is het constateren en handhaven van overlast lastiger. Ook is de hulpverlening soms uit het zicht.

Het fysieke contact, de bezoeken aan huis van bijvoorbeeld hulpverlening of andere professionals en de mogelijkheid om op locatie te handhaven zijn van belang om woonoverlast in de kiem te smoren.

Stijging verwacht van aantal meldingen
Als laatste verwachtte 51% van de respondenten dat er meer meldingen van woonoverlast in de wintermaanden zouden komen. Door de aanhoudende lockdown, maatregelen zoals de avondklok en onzekere perspectieven is de verwachting dat het aantal meldingen stijgt.

De situatie wordt lastiger vol te houden door uitzichtloosheid, het ontbreken aan een uitlaatklep, donkere dagen en toenemende ergernissen. Ook het te laat signaleren van overlast, vervuiling en (psychische) problematiek kan leiden tot meer aanmeldingen.

Auteurs

Katja Steverink en Frannie Herder

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.