Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Oplossingsgerichte aanpak van woonoverlast

01-08-2013

Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht in opdracht van de gemeente Den Haag de wijze waarop woonoverlast op een oplossingsgerichte en pro-actieve manier kan worden bestreden.

Beschrijving

Het onderzoek behandelt vier hoofdvragen:

  • Wanneer moet een woningverhuurder woonoverlast aanpakken?
  • Waarin verschilt een oplossingsgerichte aanpak van woonoverlast van een ontruimingsgerichte aanpak?
  • Welke juridische mogelijkheden hebben het slachtoffer, de verhuurder en de lokale overheid om woonoverlast proactief/oplossingsgericht aan te pakken?
  • Welke juridische mogelijkheden ontbreken om als slachtoffer, verhuurder en lokale overheid woonoverlast proactief/oplossingsgericht aan te pakken?

Conclusies

  • De aanpak van woonoverlast moet gericht zijn op het vroegtijdig helpen van slachtoffers van woonoverlast, het voorkomen van huisuitzetting en het werken aan de onderliggende problemen van woonoverlast.
  • De huidige wet- en regelgeving biedt meerdere mogelijkheden om oplossingsgericht te intervenieĢˆren in een overlastsituatie. Van sommige mogelijkheden wordt nu onvoldoende gebruik gemaakt.

Het bestuursrechtelijk instrumentarium om overlast rondom koopwoningen moet verruimd worden.

  • Artikel 174a Gemeentewet dient gewijzigd te worden naar het voorbeeld van de zorgplicht in artikel 1a Woningwet, zodat een gebruiker van een woning verplicht is gedragingen in zijn woning achterwege te laten die een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid veroorzaken.

Auteurs

Mr. M. Vols

Uitgever

Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, Rijksuniversiteit Groningen

Documenten

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.