Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Rotterdam - Actieplan Samen tegen woonoverlast 2019-2023

Dit actieplan beschrijft de gezamenlijke aanpak van woonoverlast in de gemeente Rotterdam. Bij de aanpak staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. De maatregelen uit het Actieplan moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen.

Werkwijze

Bij de aanpak worden alle instrumenten ingezet die de gemeente tot haar beschikking heeft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle kennis en ervaring die in de afgelopen 5 jaar is opgedaan: de gemeente zet in op preventie, bemiddeling, mediation, waarschuwingen en handhaving. Tegelijk worden nieuwe instrumenten ingezet.

Er wordt ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en de inzet van partners. Alleen met de hulp van woningcorporaties, het openbaar ministerie, de politie, zorginstellingen én met de Rotterdammers kan woonoverlast snel beëindigd worden. Bij de aanpak woonoverlast staan de slachtoffers van woonoverlast voorop.

Ketenpartners
Het aantal ketenpartners dat actief betrokken is bij de aanpak van complexe woonoverlast, wordt fors uitbreid. Om woonoverlast aan te kunnen pakken is het belangrijk om een brede samenwerking te zoeken in de stad. In het Actieplan 2015 – 2019 zijn de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en politie formeel als ketenpartners aangeduid. Uit evaluaties en reflecties is gebleken dat hiermee een te smalle basis is gecreëerd.

De volgende partijen worden ook een volwaardige partner in de Rotterdamse aanpak van woonoverlast:

  • Zorg-/ maatschappelijke instellingen
  • Particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars
  • Vereniging van Eigenaren (VvE)

Documenten

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.