Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Samen doordringen tot de kern van het probleem bij woningvervuiling

19-12-2022

In dit artikel worden de leden van het Rotterdamse Team woningvervuiling geïnterviewd over hun werkwijze. In de havenstad benaderen ze vervuilingssituaties als een zorgprobleem, en niet als overlast.

Beschrijving

Katja Steverink, CCV-adviseur woonoverlast bij het CCV sprak voor de Wall of Connection met Ragna Keller, Gert ’t Hart, en Hanne Verdouw. Zij zijn 3 van de 4 specialisten woningvervuiling en advies van de GGD Rotterdam Rijnmond. Ze vroeg hen hoe zij samenwerken met zorg- en veiligheidspartners en wat anderen kunnen leren van hun aanpak.

Samenwerking zorg- en veiligheidsdomein
Het team woningvervuiling is ontstaan vanuit het bemoeizorgteam van Rotterdam. De leden van het team zijn ondergebracht bij het team Bijzondere Taken van de GGD. Ze vormen het centrale meldpunt in de stad en hebben een eigen budget om de schoonmaak van woningen te betalen. Aan iedere vervuiler wordt wel een tegemoetkoming in de kosten van de schoonmaak gevraagd. Dit gaat op basis van draagkracht.

Het team werkt breed samen met verschillende partners uit zowel het zorg- als het veiligheidsdomein. Met de brandweer en de afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) is een convenant gesloten. Daarnaast werkt het team samen met woningbouwcorporaties, de gemeente, de politie en andere hulpverlening.

Wall of Connection
Op de Wall of Connection zet het CCV teams of organisaties in de schijnwerpers die samenwerken over de domeinen van Veiligheid en Zorg heen. Want dit samenwerken is regelmatig uitdagend en soms ook best lastig. Op de Wall of Connection staan voorbeelden van hoe anderen deze samenwerking oppakken en inkleuren.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.