Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Slachtoffers in Treiterzaken

30-06-2016

Slachtoffers van treitersituaties hebben hier soms jarenlang mee te maken. Ze kunnen hierdoor serieuze gezondheidsproblemen ontwikkelen. Voor dit onderzoek van de GGD Amsterdam is nagegaan welke impact intimidatie in de woonomgeving heeft op slachtoffers.

Probleemstelling

Voor slachtoffers is een treitersituatie beangstigend en zeer ingrijpend, vooral door de lange duur, de ernst van de intimidatie en de constante nabijheid van de treiteraar. Sommige slachtoffers in Treiterzaken ontwikkelen, (mede) als gevolg van het chronische intimiderende gedrag in hun woonomgeving, gezondheidsproblemen.

De GGD deed hier in het kader van de Treiteraanpak onderzoek naar door een antwoord te zoeken op de volgende hoofdvragen:

 1. Welke impact heeft ernstige intimidatie in de woonomgeving op slachtoffers (met daarbij een onderscheid tussen gezondheidsrisico’s gedurende een treitersituatie en na afloop)?
 2. Hoe gaan slachtoffers om met het treiteren?
 3. Wat zijn praktische handvatten voor professionals in de omgang met slachtoffers?

Conclusies

Resultaten uit dit onderzoek bevestigen dat ernstige intimidatie in de woonomgeving een forse impact op het welbevinden van slachtoffers kan hebben. Specifiek in relatie tot gezondheidsrisico’s gedurende een treitercasus blijkt uit dit onderzoek dat deze ernstig (kunnen) zijn.

Een gedeelte van de slachtoffers rapporteert psychische of lichamelijke klachten gedurende de treitersituatie, een deel van hen had deze klachten al voor aanvang van de treitersituatie, die verergerden door de overlast. Wat betreft gevolgen voor de gezondheid van slachtoffers nadat de treiterzaken zijn beëindigd valt op dat veel slachtoffers in gesprek met de GGD nog steeds klachten rapporteren.

Aanbevelingen

Slachtoffers in het onderzoek noemen vaak dezelfde of vergelijkbare behoeften, namelijk op het gebied van steun, erkenning, informatie, uitleg en/of inspraak. De aanbevelingen die zij tijdens de screening en verdiepende interviews noemen ten aanzien van de wijze waarop professionals met hen dienen om te gaan vloeien voor een deels rechtsreeks voort uit die behoeften (bijv. actief en steunend luisteren, informeren, inspraak/invloed geven).

Succesfactoren Treiteraanpak

 • De Treiteraanpak functioneert als een ‘versneller’
 • Slachtoffers staan centraal
 • Aandacht voor goede dossieropbouw
 • Betrokken, bevlogen professionals
 • Zorgen voor continuïteit, steeds anticiperend op de volgende stappen (regie)

Verbeterpunten Treiteraanpak

 • Sommige slachtoffers geven aan vaker op de hoogte gehouden te willen worden van de stand van zaken, voortkomend uit het feit dat zij behoefte hebben aan perspectief.
 • Hier aan verwant is de aanbeveling om slachtoffers waar mogelijk inspraak en invloed te geven.
 • Volgens een aantal slachtoffers is de Treiteraanpak nog onvoldoende bekend; zij geven bijvoorbeeld aan dat de vindbaarheid van de Treiteraanpak op het Internet beter kan.
 • Een aantal slachtoffers noemde dat zij eerder het contact met andere buren hadden willen hebben, meer momenten samen hadden gewild. Zij lijken daarmee te suggereren dat dit gefaciliteerd had moeten of kunnen worden, hoewel dit niet zo expliciet naar voren komt uit de verslagen.
 • Gekoppeld aan het vorige punt; sommige slachtoffers vinden het moeilijk dat er aandacht uitgaat naar de zorg- en begeleidingsbehoefte van treiteraars. Ze stellen dat ook het hulpverleningsaanbod voor slachtoffers (beter) onder de aandacht gebracht kan worden, met name een aanbod specifiek gericht op kinderen.

Auteurs

T. Fassaert, G. van Husen

Organisatie

GGD Amsterdam

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.