Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Toolbox verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen

Verward gedrag wordt vaak veroorzaakt door een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Deze toolbox, ontwikkeld door MEE, biedt tools om met verward gedrag veroorzaakt door niet-zichtbare beperkingen om te gaan.

Beschrijving

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar in de praktijk is dit bij 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Deze mensen worden niet altijd goed begrepen, of zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd.

MEE heeft met samenwerkingspartners een aantal tools opgezet voor professionals die beroepshalve te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat hierbij om tools die op een laagdrempelige manier kennis en vaardigheden vergroot voor het omgaan met mensen die verward gedrag vertonen als gevolg van een niet-zichtbare beperking. Dit draagt eraan bij dat situaties minder snel escaleren. En dat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden bejegend en minder worden gestigmatiseerd.

Organisatie

MEE

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.