Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Toolkit Omgaan met verward gedrag

17-07-2018

Twee derde van de corporatiemedewerkers die direct contact hebben met huurders krijgt dagelijks of meermaals per maand te maken met personen met verward gedrag. Zij missen naar eigen zeggen kennis en vaardigheden om hiermee om te gaan. Daarom maakten Aedes en het Verwey-Jonker Instituut samen deze toolkit.

Beschrijving

Corporatiemedewerkers komen vaak in aanraking met verward gedrag , bijvoorbeeld bij huurders thuis of aan de balie. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Mensen onder invloed van drank of drugs (70 procent komt dat vaak tegen),
  • Verbale agressie (60 procent)
  • Mensen met waanbeelden of extreme achterdocht (50 procent)
  • Mensen die zich afsluiten van de buitenwereld (54 procent).

Dit bleek uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut onder corporatiemedewerkers, waaronder wijkbeheerders, woonconsulenten en hun leidinggevenden. Het verwarde gedrag heeft regelmatig een negatieve invloed op de leefbaarheid en zorgt soms voor onveilige situaties voor corporatiemedewerkers, huurders en omwonenden.

Onvoldoende kennis
Corporatiemedewerkers weten lang niet altijd hoe ze hiermee moeten omgaan. Zij hebben naar eigen zeggen onvoldoende kennis van de oorzaken van verward gedrag (dit geldt voor 39 procent van de medewerkers) en/of onvoldoende kennis hoe ze zich moeten gedragen in direct contact met een verward persoon (30 procent).

De overgrote meerderheid (83 procent) heeft behoefte aan ondersteuning om veilig hun werk te kunnen doen. Ze vragen vooral om concrete tips om een verward persoon aan te spreken, achtergrondinformatie over oorzaken en het herkennen van verward gedrag en hulpmiddelen om als corporatie een aanpak te maken.

Toolkit
Het Verwey-Jonker Instituut heeft daarom samen met Aedes de toolkit Omgaan met verward gedrag voor corporatiemedewerkers gemaakt. Dit is een instrument dat corporatiemedewerkers helpt bij het herkennen van verward gedrag, de omgang met een verwarde huurder, het inschakelen van hulpverlening, het vastleggen en delen van informatie onder de nieuwe privacywetgeving, het aanpakken van overlast en het handelen tijdens en na crisissituaties.

Auteurs

Ron van Wonderen e.a.

Organisatie

Verwey-Jonker Instituut in opdracht van en in samenwerking met Aedes vereniging van woningcorporaties

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.