Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Toolkit en stappenplan 'Omgaan met verward gedrag'

30-03-2023

Deze toolkit en het bijbehorende stappenplan is een verzameling van hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties. Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen. Met de toolkit kunnen ze zich hier beter op voor bereiden.

Beschrijving

De toolkit en het stappenplan helpen bij het herkennen van en reageren op verward gedrag, het inschakelen van hulpverlening, het aanpakken van eventuele overlast en het handelen tijdens en na crisissituaties.

De toolkit geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn mogelijke oorzaken van verward gedrag?
  • Hoe reageer je als een huurder een psychose heeft?
  • Wat zijn de uitgangspunten van de privacywetgeving?
  • Hoe lever je als leidinggevende nazorg aan medewerkers na een incident?

De toolkit is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties die direct contact hebben met huurders en voor medewerkers in een leidinggevende of ondersteunende functie. Het biedt praktische hulp in het dagelijks werk in de wijk als sociale verhuurder.

Organisatie

Aedes vereniging van woningcorporaties

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.