Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Veerkracht in het corporatiebezit. Kwetsbare bewoners en leefbaarheid

09-11-2018

Aedes heeft onderzoek laten uitvoeren naar de instroom van kwetsbare groepen in het corporatiebezit. Uit het rapport blijkt dat nieuwe huurders van corporatiewoningen de afgelopen decennia steeds vaker een laag inkomen hebben en een lage opleiding. Daarnaast kampen zij vaker met psychische en fysieke problemen.

Deze trend is het gevolg van het (landelijke en lokale) beleid waarin is ingezet op een kleinere sociale huursector die meer doelmatig wordt ingezet ten behoeve van de huisvesting van de doelgroep van beleid.

Sinds 2012 gaat de leefbaarheid in buurten met veel corporatiebezit achteruit. Daarbij is een directe relatie met de toename van kwetsbare groepen, zoals mensen met psychiatrische problematiek. Toch zijn er ook corporatiebuurten waar de instroom van kwetsbare groepen niet samengaat met een vermindering van de leefbaarheid. In buurten waar het goed gaat, blijkt uit de interviews, wordt daar actief op gestuurd: bijvoorbeeld door te investeren in de kwaliteit van de voorraad, sturen op de instroom (screening), afspraken met zorgpartijen en sociaal beheer.

Organisatie

RIGO Research en Advies, in opdracht van Aedes

Auteurs

Kees Leidelmeijer, Johan van Iersel en Jeroen Frissen

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.