Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Website openbareorderecht.nl

01-01-2015

Deze site geeft een overzicht van het laatste (juridische) nieuws op het gebied van handhaving van de openbare orde, veiligheid en de aanpak van overlast. De site vormt een kennisbron én discussieplaats voor praktijk- en onderzoeksjuristen, werkzaam op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Beschrijving

Nieuwe rechterlijke uitspraken worden op de website kernachtig besproken en soms becommentarieerd. Opvallende buitenlandse ontwikkelingen krijgen ook aandacht. Het juridische gebied is veelzijdig: zowel bestuurs- en strafrecht (in het bijzonder het openbare-orderecht) en het privaatrecht (huur- en burenrecht).

Auteurs

Michel Vols (beheerder), Rijksuniversiteit Groningen

Documenten