Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Alternatieve woonvormen

Als het Laatste Kans Beleid geen soelaas biedt voor notoire overlastgevers, kunnen uitgezette huurders soms terecht in de maatschappelijke opvang, van waaruit zij zich eventueel stapsgewijs weer kwalificeren voor meer zelfstandige huisvesting. Zij die niet terecht kunnen in de maatschappelijke opvang, een begeleid wonen project, of een zorginstelling, komen op straat te staan.

Housing First

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving, die niet zelfredzaam zijn en onvoldoende aansluiting vinden bij het aanbod van (opvang)voorzieningen.

Van de doelgroep wordt daarnaast verwacht dat ze met (met begeleiding) in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Zij krijgen een woning aangeboden met intensieve begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.

Skaeve Huse

Een oplossing kan zijn om de overlastgevers te huisvesten in [=Skaeve Huse een woonvoorziening – met meestal simpele, vrijstaande containerwoningen - op plekken waar weinig of geen omwonenden zijn. Een belangrijk onderdeel is het aanbieden van passende basiszorg en dagelijkse begeleiding.

Skaeve Huse zijn bedoeld voor structurele ernstige overlastgevers die moeilijk plaatsbaar zijn in een instelling en niet te handhaven zijn in een woonwijk. Door hen zo’n woning aan te bieden wordt de woonoverlast een halt toegeroepen én wordt voorkomen dat slachtoffers moeten verhuizen. Skaeve Huse vormen het sluitstuk binnen de aanpak woonoverlast wanneer geen andere aanpak helpt.

Er worden afspraken gemaakt over bewoners die niet in aanmerking komen voor plaatsing in Skaeve Huse. Denk hierbij aan bijvoorbeeld criminelen, zedendelinquenten en gezinnen met kinderen.

Praktijkvoorbeelden

Er is ervaring mee opgedaan in onder andere Amsterdam, Kampen, Maastricht, Tilburg en Utrecht. In deze vijf steden is een evaluatie uitgevoerd. Inmiddels zijn er ook in Eindhoven en in Rotterdam Skaeve Huse.

Gedragsaanwijzing, Skaeve Huse en huisuitzetting
Een huurder veroorzaakt zeer ernstige overlast. Er is sprake van geschreeuw, gespuug en vervuiling. Ook worden andere mensen lastig gevallen bedreigd. Ook veroorzaakt de huurder lekkages. Een gedragsaanwijzing die verplicht om vloerbedekking en isolatie aan te brengen, helpt niks. De huurder weigert vervolgens ook om in een beschikbaar Skaeve Huse te wonen. De rechter besluit daarom tot huisuitzetting.


Video 'Skaeve Huse- project Keerpunt Zuid Kwintes Hilversum'


Video 'Skaeve Huse in Tilburg'

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.