Woonoverlast

Het CCV helpt

Hulp nodig bij de opzet van buurtbemiddeling?

Bel of mail met Frannie Herder, CCV-adviseur Buurtbemiddeling, 06 - 120 647 72.

Buurtbemiddeling

Bij beginnende overlastsituaties blijken niet-juridische middelen vaak tot goede resultaten te leiden. Het is van belang om in gesprek te gaan met overlastgevers en communicatie tussen buren te stimuleren.

Buurtbemiddeling is een ideaal middel om bij beginnende overlastsituaties in te zetten.

Buurtbemiddeling: ga in gesprek!

Meestal lossen bewoners die last hebben van elkaar hun geschillen onderling op. Vaak durven mensen elkaar niet eens aan te spreken, dan kan buurtbemiddeling advies geven hoe dat gesprek aan te gaan.

Buurtbemiddeling geeft ook tips aan bewoners op www.problemenmetjeburen.nl over wat zij zelf kunnen doen aan woonoverlast. Als ze er samen niet uitkomen, is het aan te raden om buurtbemiddeling in te schakelen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars helpen buren om samen tot een acceptabel oplossing te komen voor hun geschil.

Duurzame oplossing
Dat helpt om de verstandhouding te verbeteren, zodat ze in de toekomst weer op een normale manier met elkaar kunnen omgaan. Zo’n duurzame oplossing die met buurtbemiddeling bereikt kan worden leidt daarom vaak tot een betere oplossing dan een juridische.

In 8 van de 10 gemeenten zijn buurtbemiddelingsorganisaties actief. Buurtbemiddeling wordt aangestuurd door een professionele coördinator en werkt nauw samen met gemeente, woningbouwcorporaties, politie, zorg en welzijn. Er zijn in totaal meer dan 3000 vrijwilligers actief als buurtbemiddelaar.

Eerste stap bij aanpak woonoverlast

  • Buurtbemiddeling is de eerste stap in de aanpak van woonoverlast. Belangrijk is dat het zo snél mogelijk wordt ingezet, omdat de kans op een oplossing kleiner is naarmate de overlast toeneemt of de conflictsituatie escaleert.
  • Buurtbemiddeling kan goed ingezet worden de meeste bij irritaties of conflicten tussen buren in de dagelijkse levenssfeer. Denk aan geluidsoverlast, erfafscheidingen, overhangende bomen en parkeeroverlast.
  • Landelijk gezien krijgt buurtbemiddeling jaarlijks meer dan 17.000 aanmeldingen; en als de zaak geschikt is, wordt in tweederde van de bemiddelingen het probleem opgelost.

Niet elke casus is geschikt
Niet elk conflict leent zich voor buurtbemiddeling. Bijvoorbeeld als er sprake is van drugs-of alcoholverslaving, psychiatrische problematiek, buitensporig geweld, strafbare feiten of andere onveilige situaties. Verder is buurtbemiddeling niet geschikt voor crisissituaties, familieconflicten of onenigheid met instanties.

De coördinator buurtbemiddeling beoordeelt of de zaak geschikt is voor bemiddeling. Zo niet, dan verwijst hij door naar hulpverlening, politie, woningcorporatie en/of gemeente.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie in het CCV-dossier Buurtbemiddeling of op Problemenmetjeburen.nl

Mediation

Mediation is een formele vorm van bemiddeling. De mediator heeft altijd een gecertificeerde opleiding gevolgd, is beëdigd en voldoet aan strenge kwaliteitsnormen.

Bij mediation staat de oplossing van het conflict centraal. De deelnemers bepalen zelf of zij de afspraken uit de mediation schriftelijk willen vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Bij vervolgstappen mag de overeenkomst vaak gebruikt worden. Dat geldt niet voor alles wat besproken wordt tijdens de mediation.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.