Woonoverlast

Samen sterk met het CCV-team Veiligheid en Zorg

04-06-2020

Samenwerken met verschillende partners is een hele uitdaging; dat geldt ook voor de samenwerking tussen veiligheids- en zorgprofessionals. Uit ervaring weet het team Veiligheid en Zorg van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) dat er altijd ingangen te vinden zijn om problemen op te lossen. Als je maar weet waar je moet zoeken.

Verbinden, versterken en ondersteunen

In de factsheet 'Samen Sterk' lees je in het kort waar het team voor staat en wat het doet, ook specifiek in 2020. De CCV-adviseurs Veiligheid en Zorg verbinden, versterken en ondersteunen professionals uit het veiligheidsdomein en het sociaal domein bij hun opgave om elke dag opnieuw het verschil te maken voor hun inwoners en cliƫnten. Die samen willen werken aan een veiliger en socialere samenleving.

3 pijlers

Dat doet het team op 3 pijlers:

  • Kwetsbare gezinnen en personen
  • Veilige en sociale wijken
  • Regie en organisatie

Winst boeken

De oplossing van complexe problemen waar veel professionals tegelijkertijd aan samenwerken, vergt een aanpak van lange adem, experimenteerruimte en van vallen en opstaan. Dit leidt tot kleine stappen vooruit en de ervaring leert intussen dat overal nog winst is te boeken. Gezien de ontwikkelingen op dit werkveld zet het team onder meer in op het versterken van de samenwerking, het leren van elkaar en het versterken van professionals (anders leren kijken).

Voor starters en ervaren professionals

Het aanbod van het team Veiligheid en Zorg is breed en uitgebalanceerd. Of je nu een starter bent of een ervaren professional, het team heeft voor iedereen een interessant aanbod passend bij zijn behoefte of vraag. Het bestaat onder meer uit procesbegeleiding, trainingen, intervisiebijeenkomsten, Meet&Greet-bijeenkomsten en advies op maat. Ook kunnen professionals zich aansluiten bij het Deskundigenpanel Veiligheid en Zorg. Zij worden dan gemiddeld 4 keer per jaar geraadpleegd over actuele onderwerpen op veiligheid en zorg; zowel online als ook offline.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.