Woonoverlast

Vragen over de Wet aanpak woonoverlast? Kom naar de online vragenuurtjes

04-11-2022

Het aantal vragen over de aanpak van woonoverlast neemt toe. Elke zes weken organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) daarom een online vragenuurtje. Heb je vragen, sluit aan!

Sinds de invoering van de Wet aanpak woonoverlast in 2017 neemt het aantal vragen over de aanpak van woonoverlast alleen maar toe. “We merken dat gemeenten, corporaties en hun partners worden geconfronteerd met veel casuïstiek met soms zeer complexe gevallen,” vertelt Katja Steverink adviseur Woonoverlast en Veiligheid en Zorg bij het CCV.

Professionals willen kennis en ervaring delen over de aanpak in een casus en hoe ze de Wet effectief kunnen toepassen. “Ook hebben ze vragen over wat de inzet van de Wet betekent voor andere interventies, zoals de inzet van gedwongen zorg en het strafrecht. Deze vragen beantwoorden we in de online vragenuurtjes,” zegt Steverink.

Stel vragen aan deskundigenpanel woonoverlast

De vragen worden vooraf gemaild of tijdens het vragenuurtje ingebracht en beantwoord door een panel van deskundigen. De leden van het panel varieert per keer. In het laatste vragenuurtje bestond het panel naast Steverink uit experts uit de gemeente Schiedam, Den Haag, Almere, het Zorg- en Veiligheidshuis Twente, bureau Woontalent en hoogleraar Openbareorde-recht Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwerpen tijdens vragenuurtje

In het vragenuurtje van maandag 31 oktober werd onder meer stil gestaan bij de definities ‘ernstige en herhaaldelijke hinder veroorzaken voor omwonenden’ en de subjectiviteit van deze begrippen. Zijn er criteria ’s en tools om dit als gemeente te kunnen beoordelen? Ook is gesproken over wanneer je als gemeente handhaaft: bij meldingen van 1 buur, meerdere buren of een hele straat die overlast ervaart?

Daarnaast werd verkend welke andere opties er bestaan, naast buurtbemiddeling, om de overlast meer preventief aan te pakken. En zo te voorkomen dat de Wet moet worden ingezet. Als laatste werd een ingewikkelde casus besproken met 2 buren waar de een de ander treitert. De ene buur is wanhopig en dreigt met escalatie en de andere buur wil nergens aan meewerken en is niet bereikbaar. Wat doen je dan als gemeente en welk instrument zet je in? Is het ook mogelijk om 2 partijen een gedragsaanwijzing te geven?

Sluit je aan voor meer kennis en ervaring

Ben je geïnteresseerd in de uitkomsten op bovenstaande vragen en de adviezen van het panel? Laat dat weten en mail naar Katja Steverink.

Heb je interesse om je, net als 120 andere gemeenten, aan te sluiten bij het woonoverlastnetwerk? Je ontvangt dan uitnodigingen voor volgende kenniskringbijeenkomsten en online vragenuurtjes. Meld je hiervoor aan via onderstaand formulier.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.