Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Schiedam 'Samen tegen woonoverlast'

24-03-2021

Schiedam pakt woonoverlast hard aan. Om de samenwerking met politie en woningcorporatie Woonplus te verstevigen en informatie te mogen delen, zijn er afspraken gemaakt in een speciaal uitvoeringsplan. Met de ondertekening van een bijbehorend regionaal convenant zijn deze afspraken bezegeld.

Gepaste (bestuurlijke) maatregelen

De gemeente Schiedam zet zich in voor een stad waar iedereen veilig en onbekommerd kan wonen en verblijven. “Wij accepteren niet dat het gedrag van anderen het woonplezier van onze inwoners verstoort”, vertelt Laura Penders, regisseur van de aanpak Woonoverlast. “Met elkaar proberen we overlast te voorkomen. Lukt dit niet, dan staan wij klaar om gepaste (bestuurlijke) maatregelen te nemen.”

Soorten overlast

Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die niet alleen het woonplezier verstoort, maar ook een bedreiging vormt voor de leefbaarheid in de wijken. Schiedammers kunnen verschillende vormen van woonoverlast ervaren. Het kan gaan om overlast die wordt veroorzaakt door gedrag vanuit een woning of direct aangrenzende tuin. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, intimidatie of burenruzie.

Maar het kan ook gaan om overlast die het gevolg is van het gebruik van een woning voor andere, mogelijk illegale doeleinden zoals onderverhuur. Soms is sprake van huurdersintimidatie of gaat het om overbewoning, die vaak gepaard gaat met brandgevaarlijke situaties of parkeeroverlast.

Oplossingen

Mocht het gesprek tussen een bewoner en een overlastgever niet tot leiden tot een vermindering van de ervaren overlast, dan ondersteunen de regisseur Woonoverlast en het Interventieteam Woonoverlast de inwoners met het zoeken naar een oplossing. Zij werken samen met partners zoals de wijkboa, de wijkagent, Buurtbemiddeling, Woonplus en politie.

De gemeente kan bovendien verschillende instrumenten inzetten zoals de Wet Aanpak Woonoverlast, de APV verhuurdersvergunning en de Rotterdamwet. Laura Penders: “We zetten in ieder geval door tot het probleem is opgelost, ongeacht welke maatregelen wij moeten nemen. Zo blijft Schiedam voor iedereen een stad waar het prettig leven is, nu en in de toekomst.”

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.