Woonoverlast

Huurders hebben vaker woonoverlast

26-09-2019

Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019.

Meer dan 80% van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag. De stijging van agressie richting corporatiemedewerkers is ook zorgelijk. Bijna 50% van de corporaties heeft hiermee te maken.

Verwaarlozing en geluidsoverlast

Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor. Het aandeel corporaties dat daarmee te maken krijgt, is in de afgelopen twee jaar met 15% gestegen. Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld bij een melding van overlast of reparatiewerkzaamheden. Corporaties melden problemen bij de betrokken hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie en opvolging.

Samenwerking

Volgens Aedes kunnen corporaties overlast voorkomen en efficiƫnter samenwerken met partners als zij gegevens van kwetsbare huurders mogen delen. 90% van de corporaties vindt dat zelfs essentieel.

Betere gegevensdeling maakt de kans groter dat mensen de juiste zorg en begeleiding krijgen. Sinds de invoering van de aangescherpte privacyregels in de AVG zijn politie, gemeenten en GGZ terughoudender met het uitwisselen van gegevens. Aedes heeft daarom het initiatief genomen om een (model) convenant te ontwikkelen om concrete afspraken te maken over het delen van gegevens.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.