Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Wetswijziging: gedragsaanwijzing voor verhuurder

29-09-2020

De Tweede Kamer heeft een amendement tot wijziging van de Wet toeristische verhuur van woonruimte aangenomen. Hiermee wordt het mogelijk om in plaats van de huurder van een woning de verhuurder van een woning een gedragsaanwijzing op te leggen.

Om woonoverlast beter tegen te gaan, wil de indiener burgemeesters een extra mogelijkheid geven. Met de wijziging vervalt in artikel 151d, eerste lid, van de Gemeentewet “aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven”.

Inhoud amendement

In het amendement wordt voorgesteld om de gemeenteraad de bevoegdheid te geven om in een verordening op te kunnen nemen dat verhuurders zorgdragen dat de woningen die zij verhuren geen ernstige en herhaaldelijke hinder veroorzaken. De burgemeester kan vervolgens een last onder dwangsom opleggen direct aan een verhuurder als deze zich niet, of op een verkeerde manier inzet tegen ernstige en herhaaldelijke hinder.

De burgemeester kan direct een verhuurder aanspreken en hoeft niet daarvoor eerst de huurder te hebben aangesproken. Dit is wenselijk wanneer verschillende huurders van dezelfde verhuurder hinder hebben veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in panden waar meerdere huurders wonen of waar huurders snel wisselen.

Hamerstuk Eerste Kamer

Op 29 september heeft de Eerste Kamer een blanco advies uitgebracht over het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte (incl. wijziging van de Wet aanpak woonoverlast). Dat wil zeggen dat er geen behandeling in de EK zal plaatsvinden en dat het wetsvoorstel op 6 oktober in de EK als hamerstuk wordt afgedaan (zie Artikel 1A, blz. 9 bovenaan de wijziging van de Wet aanpak woonoverlast/art. 151d Gw).

Inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit (samen met veel van de andere artikelen): 1 januari 2021 (streefdatum).

Links

Zie ook de andere amendementen tot wijziging van het Wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.