Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Woonoverlast in coronatijd

30-06-2020

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV) heeft een korte enquête over woonoverlast gehouden onder een groep professionals van woningbouwcorporaties, gemeenten, politie en zorg en hulpverlening. Het CCV wilde meer inzicht krijgen over het aantal meldingen van woonoverlast.

In de media was de afgelopen tijd veel belangstelling voor woonoverlast. De nationale politie berichtte dat er in maart, april en mei veel meer meldingen over geluidsoverlast binnenkwamen dan normaal. Het beeld uit de praktijk wisselt. De ene woonoverlast-professional krijgt véél meer meldingen, bij de ander is het juist rustiger dan normaal.

Stijging woonoverlastmeldingen

De meldingen van woonoverlast zijn gestegen sinds de coronamaatregelen, zegt ruim de helft van de respondenten. Anderen geven aan dat het aan het begin van de coronacrisis rustig was, maar de meldingen nu beginnen toe te nemen. Meer dan de helft van de respondenten ziet geen toename van woonoverlast die specifiek veroorzaakt wordt door kwetsbare mensen.

Gemeenten en corporaties krijgen vooral meldingen over bijvoorbeeld de overtreding van coronamaatregelen, last van de buren en elkaars kinderen en geluidsoverlast in het algemeen. Ook worden er nieuwe vormen van woonoverlast gemeld. Het gaat daarbij om illegale huisfeestjes, te veel bezoek in huis of groepen jongeren in de portieken.

Top 3 soort overlast

Op dit moment wordt geluidsoverlast het meest gemeld (96%), gevolgd door intimidatie, bedreigingen, pesten, geweld en/of vernieling (60%). Op nummer 3 staat vervuiling en/of verwaarlozing van de woning of tuin van de buren (41%) .

Aanpak structurele woonoverlast ten tijde van corona

Maar liefst 60% geeft aan dat ze structurele woonoverlast anders aanpakken. Huisbezoeken en buurtonderzoeken konden niet of nauwelijks worden uitgevoerd. In de coronatijd is meer via telefoon, beeldbellen en mail contact gezocht met overlastgevers en betrokken buren.

Dat leverde ook knelpunten op in de samenwerking met partners door:

  • het gebrek aan fysiek contact en beperkte bereikbaarheid
  • het gemis van de fysieke aanwezigheid in de woning
  • het ontbreken van directe contact met de overlastgever en zijn gedrag.

Bovendien zijn bij diverse casussen afwegingen gemaakt wat wel door kon gaan en wat niet. Sommige zaken werden uitgesteld of beperkt aangepakt.

Grootste belemmeringen

De top 3 van grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast op dit moment is:

  • Geen huisbezoeken meer: 72%
  • Hulpverlening is niet beschikbaar: 58%
  • Handhaving niet mogelijk/lastig: 39%

De wachtlijsten in de hulpverlening worden eveneens als belangrijke belemmering genoemd om overlastgevers de passende zorg te geven. De ‘1,5 meter samenleving’ creëert zowel letterlijk als figuurlijk een afstand tussen mensen, zowel tussen professionals als met overlastgevende buren. Non-verbale communicatie blijkt erg belangrijk; het beperkte fysieke contact is een groot gemis. Door de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen worden huisbezoeken langzamerhand weer opgestart.

Aantal meldingen zomerperiode

Van de respondenten verwacht zo’n 60% dat er meer meldingen van woonoverlast in de zomerperiode komen. 25% verwacht dat de woonoverlast gelijk blijft. De verwachting is dat meer mensen hun vakantie vieren in eigen huis en tuin. Dit kan gaan leiden tot meer overlast voor de buren.

Ook wordt gesignaleerd dat de tolerantie richting buren in verband met de coronamaatregelen afneemt en irritaties in conflicten kunnen uitmonden. Bovendien wordt aangegeven dat de inzet van hulpverlening essentieel is. Als er minder hulpverleners beschikbaar zijn deze zomer, kan dat gevolgen hebben voor de overlastmeldingen.

Verder zijn er zorgen over een achterstand in casussen die bijgewerkt moeten worden. Toch is er de hoop dat de woonoverlast uiteindelijk meevalt, als de versoepeling van de maatregelen aanblijft en veel mensen het toch aandurven om op vakantie te gaan.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.