Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Rotterdam gaat woonoverlast strenger aanpakken

30-09-2020

Rotterdam gaat woonoverlast sterker aanpakken. De gemeente, politie, elf woningcorporaties en drie vertegenwoordigers van particuliere verhuurders hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen.

Iedereen kan te maken krijgen met woonoverlast. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld geluidsoverlast van de buren, pesterijen of vuil dat voor de deur rondzwerft. Dit kan grote impact hebben op mensen.

Convenant

Daarom heeft wethouder Samenleven Bert Wijbenga samen met woningcorporaties en politie het Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast ondertekend. Dit convenant is opgesteld samen met de 25 gemeenten van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van complexe woonoverlast. De samenwerkingspartners mogen relevante privacygegevens met elkaar delen. Hierdoor kan woonoverlast sneller de kop ingedrukt worden.

Woonbrigade

De gemeente roept ook een speciaal team van handhavers in het leven. Deze handhavers zijn experts woonoverlast en controleren en helpen bij middelgrote overlast. Ook komt er een team van vier woonregisseurs die in actie komen bij ingewikkeldere zaken. Zij krijgen meer bevoegdheden dan de handhavers en mogen ingrijpen en maatregelen nemen, zoals uithuiszetting.

Wethouder Wijbenga: "De aanpak van woonoverlast is met dit convenant ├ęcht kracht bij gezet. Rotterdammers moeten zich thuis veilig en prettig kunnen voelen, zeker ook in deze tijd. Wij informeren Rotterdammers over de stappen die zij kunnen nemen om woonoverlast bespreekbaar te maken."

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.