Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Het CCV neemt deel aan rondetafelgesprek onbegrepen gedrag en veiligheid

31-05-2024

Tijdens een rondetafelgesprek op 30 mei over onbegrepen gedrag en veiligheid, vertegenwoordigde Katja Steverink, adviseur Veiligheid en Zorg, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in de eerste ronde met experts. In gesprek met leden van de vaste commissie Justitie en Veiligheid en de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, benadrukte Steverink het belang om:

  • Te blijven investeren in de samenwerking tussen Veiligheid en Zorg
  • Middelen beschikbaar te stellen voor de zorg zodat deze de juiste ondersteuning kan bieden
  • Een goede balans te vinden tussen helpen en handhaven.

Steverink deelde de ervaringen van het CCV en beantwoordde vragen van de commissieleden. Al ruim 13 jaar houdt zij zich bezig met de aanpak van onder meer woonoverlast in de wijk. “De afgelopen jaren hebben we honderden casussen woonoverlast besproken van overlastgevers met zeer complexe problematiek. Voor omwonenden kunnen de gevolgen van de overlast groot zijn en het kan hun levenskwaliteit aanzienlijk schaden.”

Maatschappelijke effecten onbegrepen gedrag

In het rondetafelgesprek werd uitgebreid stilgestaan bij de maatschappelijke effecten van de problematiek rondom mensen met onbegrepen gedrag. Steverink: “In de praktijk lopen we tegen aanzienlijke uitdagingen aan om overlast te bestrijden en de mogelijkheid om de juiste zorg aan te bieden die past bij de problematiek van de persoon.” Onderliggende problematiek kan zijn: GGZ-problematiek, een verslaving, een verstandelijke beperking, dementieklachten of andere sociale problematiek op verschillende leefgebieden. Aan de leden van de commissies zijn donderdag door diverse experts en partijen een aantal belangrijke knelpunten en lessen meegegeven.

Aanpak in complexe situaties lastig

Er moeten nodig verbeteringen komen in de aanpak, zoveel werd duidelijk in het rondetafelgesprek. De sprekers in de diverse rondes gingen in op ontwikkelingen die laten zien dat het huidige systeem in zeer complexe situaties professionals ook geregeld in de weg zit. Een veelgehoorde vraag was: werken professionals in veiligheid en zorg wel echt zo goed samen en begrijpen ze elkaar ook echt? Steverink: “Helaas hebben we tijdens het gesprek meerdere keren geconcludeerd dat mensen die het verdienen om te worden geholpen, niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Er is dus nog een hoop werk te doen.”

Parlementaire verkenning

Het rondetafelgesprek is een onderdeel van een parlementaire verkenning naar onbegrepen gedrag en veiligheid. Het doel van deze verkenning is om inzichtelijk te maken welke stappen de afgelopen jaar zijn gezet in de aanpak en wat de effectiviteit daarvan is geweest.

Als voorbereiding op het rondetafelgesprek diende het CCV zijn zienswijze op het thema in. In totaal werd schriftelijke input gevraagd van twaalf organisaties. Deze inhoud is gebundeld in een reader (Tweede Kamer). De komende tijd wordt duidelijk wat de vervolgactiviteiten zijn.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.