Woonoverlast

Vragen over de Wet aanpak woonoverlast?

Kom naar de online vragenuurtjes!

Elke 6 weken organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een online vragenuurtje. Heb je vragen over de aanpak van woonoverlast, sluit dan ook aan!

Gemeenten, corporaties en hun partners worden steeds meer geconfronteerd met veel casuïstiek met soms zeer complexe gevallen. Zij willen graag kennis en ervaring delen over de aanpak in een casus en van elkaar leren hoe ze de Wet effectief kunnen toepassen. Daarnaast hebben professionals ook regelmatig vragen over wat de inzet van de Wet betekent voor andere interventies, zoals de inzet van gedwongen zorg en het strafrecht. Voor al deze vragen, is het 6-wekelijkse online vragenuurtje bedoeld.

Stel vragen aan deskundigenpanel woonoverlast

De vragen worden vooraf gemaild en tijdens het vragenuurtje beantwoord door een panel van deskundigen. De leden van het panel varieert per keer en wordt meestal gevormd door experts uit gemeenten en een Zorg- en Veiligheidshuis. Het CCV, bureau Woontalent en hoogleraar Openbareorde-recht Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen zijn vaste leden van het panel.

Meld je aan

Wil je je aansluiten bij het woonoverlastnetwerk dat al meer dan 120 leden kent? Je ontvangt dan automatisch de uitnodigingen voor kenniskringbijeenkomsten en online vragenuurtjes. Wil je deze uitnodigingen ontvangen en sta je nog niet op onze mailinglijst? Meld je dan hieronder aan.* verplicht

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.